Kindjes kosten geld … maar wat brengen ze eigenlijk op?

 • door Mamabaas

Een kind kost een huis, wordt weleens gezegd. Maar is dat dan een grote villa of eerder een tuinhuisje? En minstens even interessant: hoeveel brengt je kroost je eigenlijk op? Niet dat iemand aan kinderen begint voor die ‘opbrengst’ natuurlijk, maar toch eens interessant om alles op een rijtje te zetten! KU Leuven en MyFamily sloegen de handen in elkaar en zochten het voor je uit. 

Samen met KU Leuven ontwikkelde MyFamily het KindKompas. Met deze tool kan je zelf berekenen hoeveel je kinderen nu echt kosten. En vanaf vandaag bereken je meteen ook welke financiële hulpmiddelen je krijgt voor je kroost.

Opbrengsten

Bij het KindKompas wordt er rekening gehouden met vijf soorten financiële voordelen:

 1. Het Groeipakket
  Maandelijks krijg je als ouder een Groeipakket voor je kind(eren). Deze financiële ondersteuning heette vroeger de ‘kinderbijslag’.
 2. Personenbelasting
  Heb je één of meer kinderen ten laste? Dan krijg je een belastingvoordeel. Dat voordeel betekent een verhoging van je belastingvrij minimum. Met andere woorden: een groter deel van je inkomen wordt niet belast, waardoor je dus minder belastingen moet betalen.
 3. Onroerende voorheffing
  Bezit je een eigen huis (of grond)? Dan betaal je jaarlijks een belasting op het kadastraal inkomen, namelijk de ‘onroerende voorheffing’. Heb je twee of meer kinderen die recht hebben op het Groeipakket? Dan krijg je een vermindering op die voorheffing.
 4. Studietoelage
  Ouders met een beperkt inkomen krijgen voor hun kind(eren) die naar het kleuter-, lager of secundair onderwijs gaan een schooltoeslag. Die toeslag is geïntegreerd in het Groeipakket, en krijg je automatisch. Voor kinderen in het hoger onderwijs kunnen ouders een studietoelage aanvragen. Meer informatie.  
 5. Uitkeringen
  In België bestaan er verschillende soorten uitkeringen, denk maar aan werkloosheids-, ziekte-, invaliditeitsuitkeringen en leefloon. Wanneer je één of meerdere kinderen ten laste hebt, dan is die uitkering hoger.
KindKompas

Bereken het zelf

Op basis van het onderzoek ontwikkelden KU Leuven en MyFamily het digitale KindKompas. Dat is een online tool waarmee je zelf kan berekenen hoeveel je kind kost én opbrengt. Het stelt je ook in staat om eens te bekijken welke impact een verandering in je situatie zou hebben op kosten en opbrengsten. Heel handig!

Ook benieuwd? Je kan hier je eigen berekening maken.