101 vragen van kersverse mama’s: Hoe ga ik om met goedbedoeld advies van mijn schoonmoeder?

In haar boek beantwoordt expert Lieve Van Weddingen 101 vragen van kersverse mama’s. De periode na de bevalling is voor veel mama’s immers een zeer verwarrende tijd: je moet omgaan met zoveel veranderingen en emoties. Toch hoef je je zeker niet abnormaal te voelen, want je staat helemaal niet alleen daarbij. Daarom verzamelde Lieve vragen die haar dagdagelijks gesteld worden door kersverse mama’s.

Hoe ga ik om met goedbedoeld advies van mijn schoonmoeder?

- Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. -

WANNEER JIJ MOEDER WORDT, VERANDERT ER VEEL IN DE FAMILIE. Jij wordt moeder, je moeder wordt grootmoeder, je schoonmoeder wordt grootmoeder, je partner wordt vader. Jij treedt toe tot de gilde van de moeders en komt daardoor op het terrein van je moeder en je schoonmoeder. Zowel je schoonmoeder als je moeder wordt nu geconfronteerd met hoe jij moedert. En die confrontatie kan twee richtingen uit gaan: het voelt prettig of het voelt onprettig.

Als jij moedert op een manier die voor hen logisch en herkenbaar is, zal er geen vuiltje aan de lucht zijn. Maar als jij er andere, zeg maar vreemde methodes op na houdt, zoals borstvoeding geven en samen slapen en niet laten huilen, dan kan dit voor je schoonmoeder een hele schok zijn. Heeft ze dan haar zoon niet de juiste opvoeding gegeven?

De band tussen een zoon en zijn moeder

Zonen en moeders, dat is iets speciaals. Als je zelf moeder bent geworden van een jongetje, zul je dat ook zelf wel ervaren. Voor veel moeders is het moeilijk om de navelstreng door te knippen die hen verbindt met hun zoon. Dit is sterker dan bij een dochter. Onderzoek toont ook aan dat jongetjes vaker en sneller worden opgepakt als ze huilen dan meisjes. Wellicht komt dit omdat de overlevering ons duidelijk heeft gemaakt dat jongetjes kwetsbaarder zijn dan meisjes. Jongetjes hebben dus wat meer zorg nodig. Dit speelt ook wanneer jij een kind op de wereld zet met een man die ook een moeder heeft. Die moeder heeft met de beste bedoelingen haar zoon grootgebracht. Ze wilde hem beschermen, verzorgen en tot een mooie volwassen man brengen. En toen kwam jij.

Onzekerheid

Jij doet het opeens anders. Jij doet andere dingen dan wat je schoonmoeder altijd als waar en goed aanzag. Dit maakt haar heel onzeker. Je weet zelf hoe moeilijk het is als je je begint te vergelijken met andere moeders. Doordat je schoonmoeder overtuigd is dat ze haar zoon het beste heeft gegeven, wil ze natuurlijk dat haar kleinkind een gelijkaardige aanpak krijgt.

Anders moet ze zichzelf als moeder helemaal in vraag stellen. En geef toe: wie zit dáárop te wachten? Natuurlijk zoekt ze bondgenoten in haar onzekerheid, mensen die kunnen bevestigen dat ze het toch echt wel goed gedaan heeft. En wie is daar beter voor  geschikt dan haar eigen product van de opvoeding: haar zoon.

Wespennest

Je kunt in een groot wespennest terechtkomen als je schoonmoeder zich bedreigd voelt in haar aanpak als moeder. Want je partner zit natuurlijk tussen twee vuren; welke kant moet hij kiezen? Hij is immers ook nog altijd sterk verbonden met zijn  moeder en geef toe: hij kent háár langer dan jou. Het intrigerende is natuurlijk ook dat hij, als hij jullie aanpak onderschrijft, aan zichzelf moet toegeven dat hij dingen tekortgekomen is tijdens zijn opvoeding. Dit zorgt sowieso voor een spanningsveld tussen jullie drie. Belangrijk is dus dat jouw partner de ruimte krijgt om dit uit te zoeken en dat hij kan kiezen wat volgens hem nodig is in de opvoeding van zijn kind.

Waardering van het verschil

Waar het uiteindelijk om draait, is dat alle partijen de verschillen in aanpak kunnen waarderen. Er bestaat niet één manier om een kind groot te brengen. Er zijn verschillende manieren. En voor al die manieren valt er iets te zeggen. Het hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn alvorens we het goed vinden. Ook in je contact met andere moeders is dit een belangrijke basishouding. Jij hoeft het niet met iedereen eens te zijn en niet iedereen hoeft het met jou eens te zijn. Je schoonmoeder zal dit na verloop van tijd ook inzien, wanneer ze namelijk ook erkend wordt voor de dingen die ze goed gedaan heeft als moeder. Je maakt er een cocreatie van in plaats van een machtsstrijd. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld af en toe eens raad te vragen aan je schoonmoeder, of te vragen hoe zij dat vroeger deed. Gun haar haar rol als ervaren moeder, ook al ben je het niet met alles eens wat ze heeft gedaan. Iéts heeft ze in elk geval wel goed gedaan: ze heeft jouw man en de vader van je kind het leven gegeven. Toch niet onbelangrijk, denk ik. Dus ze heeft recht op wat pluimen op haar hoed.

Onthou:

Erken je schoonmoeder voor de dingen die ze gedaan heeft in de opvoeding van haar zoon.

Vraag af en toe eens raad.

Erken haar plek als grootmoeder.

Bekijk haar als een van de vele vrouwen in je tribe van vrouwen en niet als concurrente.

Betrek je partner actief bij het moederen en sluit met hem een bondje waarin hij ook zijn eigen opvoeding niet moet verloochenen, want daarmee moet hij eigenlijk ook een beetje zichzelf verloochenen.

boek cover

Meer info over het boek vind je hier.