Privacy & cookies

Versie 2019-1 (Vorige versie: 2018-1), laatste update: 03/06/2022

I. Toelichting

 

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Mama Baas (Uitgeverij Lannoo NV treedt op als vertegenwoordiger voor Mama Baas) ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van marketing en (online) verkoop van goederen en diensten.

 

 

II. Model

 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Uitgeverij Lannoo NV (die optreedt als vertegenwoordiger voor Mama Baas), met maatschappelijke zetel te Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0446.201.582 (hierna Uitgeverij Lannoo NV).
 

Lees deze Privacy Policy aandachtig en op regelmatige basis even door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt door onze website(s). Onze app gebruikt geen cookies. Alle informatie die in deze privacy policy werd opgenomen over cookies is bijgevolg niet van toepassing op de Mama Baas app. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de websites van Mama Baas (www.mamabaas.be die je ook kan bereiken via www.mamabaas.nl of www.mamabaas.comwww.mamabaasshopt.com die je ook kan bereiken via www.mamabaasshopt.be of www.mamabaasshopt.nl) en de app van Mama Baas hierna ‘onze website(s) en app’ en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze website(s) en app) vermelde emailadressen verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 

 

Ga snel naar:

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 - Persoonsgegevens
Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
Artikel 4 - Duur van de verwerking
Artikel 5 - Jouw rechten
Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
Artikel 7 - Toegang door derden
Artikel 8 - Cookies
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
> Artikel 10 - Aanvaarding

 

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1.   
Uitgeverij Lannoo NV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

1.2.    
Uitgeverij Lannoo NV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.    
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Uitgeverij Lannoo NV.

 

 

 

 

Artikel 2 – persoonsgegevens

 

2.1.
De persoonsgegevens die je ons (en eventuele derde partijen) meedeelt: -

Categorie 1: zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie. Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en/of toestel en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website(s), interacties met onze website(s) en app, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan Uitgeverij Lannoo NV beschikbaar gesteld via Google Analytics en Firebase. De diensten die zij aanbieden stellen Uitgeverij Lannoo NV in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics en Firebase omdat deze lijst niet limitatief is.
Onze website(s) en app kunnen gebruik maken van de tool ‘Hotjar Analysis and Feedback’. Door het gebruik van Hotjar krijgen we inzicht in de manier waarop je onze website(s) en app, jouw online gedrag op onze website(s) en app en jouw eventuele feedback. Door tools voor zowel analyse als feedback te combineren, geeft Hotjar ons een algemeen beeld van wat we kunnen doen om jouw gebruikerservaring te verbeteren en onze website(s) en app efficiënter te maken. Hotjar wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, en we verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Hotjar. We gebruiken Hotjar alleen voor het vastleggen van jouw bezoekgedrag op onze website(s) en app, en dit volledig anoniem. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie die je bijvoorbeeld op onze website(s) en app invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Hotjar verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Hotjar gebruikt een waaier een diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics en Optimizely. Meer informatie over hoe zij jouw informatie verzamelen vind je in hun privacybeleid. (Privacybeleid Google Analytics – Privacybeleid Optimizely) Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden. Voor meer informatie kan je het privacybeleid van Hotjar raadplegen via https://www.hotjar.com/privacy. De Hotjar-service kan je indien gewenst uitschakelen via https://www.hotjar.com/opt-out.”

Wanneer uit de analyses op onze website(s) en app zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren die nagaan welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

 

Categorie 2: bij het aanmaken van een account via onze website(s): jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)
Bij het aanmaken van een account via onze app: jouw e-mailadres, naam en voornaam.

Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e-mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de nieuwsbrief en de eventueel bijhorende interesses)

Categorie 4: via cookies: zie artikel 8 (enkel van toepassing voor onze website(s))

Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling via onze website(s): jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens.

Categorie 6: jouw uitgerekende datum bij gebruik van de zwangerschapskalender in onze app en/of de geboortedatum van je baby bij aankoop van de eerste levensjaarkalender in onze app. Deze data worden gebruikt om je de juiste informatie te kunnen tonen op het juiste moment.

 

 

2.2.   
Uitgeverij Lannoo NV kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:
a. door gebruik van cookies (zie artikel 8);
b. tijdens jouw registratie, het nalaten van gegevens op, en het gebruik van onze website(s) en app (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze website(s) en app, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven wanneer een boek opnieuw beschikbaar is (door het nalaten van jouw e-mailadres), het aanmaken van een account om een bestelling te plaatsen,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief)
c. door afgifte van een visitekaartje of andere registratie met een opt-in op een beurs, boekenmarkt, om het even welk event of via een persoonlijk contact.

 

 

2.3.   
Onze website(s) maken ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Uitgeverij Lannoo NV en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website(s).
Het gaat om:
1) het TCP/IP-adres
2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem
3) de laatst bezochte internetpagina.

 

 

 

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.   
Algemene doeleinden:

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website(s) en app en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kan worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Uitgeverij Lannoo NV om onze website(s) en app en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik door Uitgeverij Lannoo NV en onze website(s) en app, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je website-ervaring te optimaliseren, zo kunnen we bijvoorbeeld je producten bijhouden in je winkelwagentje en je kortingscode onthouden. Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken, houden bij of je Javascript hebt geactiveerd in je browser en maken het mogelijk om op basis van jouw bezoek aan onze website(s) relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.
Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 

3.2.   
Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Uitgeverij Lannoo NV hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Je kan nieuwsbrieven van Mama Baas ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld via onze website(s) en/of app, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen bij inschrijving voor een event, via wedstrijden die we organiseren op onze website(s) en app en/of beurzen of door het plaatsen van een bestelling op onze website(s) en app. (Deze lijst is niet limitatief.)

Indien je reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm van Mama Baas, kan Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Mama Baas, haar producten en/of diensten. Uitgeverij Lannoo NV kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Uitgeverij Lannoo NV bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar mama.baas@lannoo.com.

 

 

3.3.    
Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Uitgeverij Lannoo NV , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Uitgeverij Lannoo NV failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Uitgeverij Lannoo NV.

Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen om jou vooraf op de hoogte te brengen dat Uitgeverij Lannoo NV jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. We delen je persoonlijke informatie met Shopify om je de gevraagde diensten te verstrekken. Shopify is het online platform dat we gebruiken om onze producten te verkopen. Je kan lezen hoe Shopify je persoonlijke informatie gebruikt via https://www.shopify.com/legal/privacy.

We gebruiken Sendgrid om je een persoonlijke code te kunnen sturen waarmee je de app kan activeren. Je kan lezen hoe Sendgrid met jouw informatie (e-mailadres) omgaat via https://sendgrid.com/policies/privacy/
Uitgeverij Lannoo NV zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Uitgeverij Lannoo NV zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou & Uitgeverij Lannoo NV .
Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden. De eigenaars van accounts die meer dan 7 jaar niet gebruikt werden en dus als inactief kunnen worden beschouwd, zullen gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan.
Jouw inschrijving op onze nieuwsbrief blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 3 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website(s) en app.

 

 

 

Artikel 5 – Jouw rechten

 

5.1.    
Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Uitgeverij Lannoo NV van jouw persoonsgegevens maakt.
Een groot deel van jouw gegevens kan je terugvinden als je inlogt op onze website(s) (www.mamabaasshopt.comwww.mamabaasshopt.be of www.mamabaasshopt.nl) en even gaat kijken naar ‘Account’. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die hebben we om veiligheidsredenen iets meer afgeschermd en kan je opvragen zoals beschreven in punt 5.7.

In onze Mama Baas app (Playstore Android | App store IOS) kan je de informatie die we bijhouden terugvinden via je profielpagina uit het menu. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die hebben we om veiligheidsredenen iets meer afgeschermd en kan je opvragen zoals beschreven in punt 5.7.

 

5.2.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Uitgeverij Lannoo NV. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Uitgeverij Lannoo NV .

Om je gegevens met betrekking tot onze Mama Baas app (Playstore Android | App store IOS) te verwijderen, kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in punt 5.7. Bij het verwijderen van jouw data worden er geen gegevens bewaard. Enkel indien je een opt-in gaf voor onze nieuwsbrief, blijf je daarop ingeschreven. Om je af te melden voor onze nieuwsbrief vind je een uitschrijflink in elk bericht.

Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.    
Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

5.4.    
Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens, die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 

5.5.    
Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.    
Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:   

Onze website(s) en app en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze website(s) en app en nieuwsbrief. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

 

5.7.    
Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar mama.baas@lannoo.com, per post naar Uitgeverij Lannoo NV , Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België) of hetzij door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

 

5.8.    
Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.   
Uitgeverij Lannoo NV heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.   
In geen geval kan Uitgeverij Lannoo NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
We willen je ook graag verwittigen dat onze website(s) en app links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Uitgeverij Lannoo NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Uitgeverij Lannoo NV en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3.   
Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en eventueel wachtwoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer of andere elektronische toestellen, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

7.1.    
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2.   
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

 

 

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.    
Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Uitgeverij Lannoo NV of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website(s). Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website(s) onthouden.

8.2.    
Waarom gebruiken we cookies?

Onze website(s) gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze website(s). Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website(s) bezoekt en laat ons ook toe onze website(s) te optimaliseren. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van JavaScript. In combinatie met cookies en (web)beacons kunnen we zo onder andere onthouden wat je in het verleden al hebt gelezen op onze website(s), wat er in je winkelmandje zit of kunnen we je eerder bekeken producten of gerelateerde content tonen.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3.    
Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

A. First – party en third – party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via onze website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een onze website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

 

B. Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor taalvoorkeuren, javascript enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Functionele of niet-functionele cookies met herkomst 'Shopify' zijn van enkel van toepassing op www.mamabaasshopt.com die je ook kan bereiken via www.mamabaasshopt.be of www.mamabaasshopt.nl.

Soorten niet-functionele cookies
Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google en Hotjar)
Cookies met sociale media doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media website zelf geplaatst. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan jouw IP-adres herkennen wanneer je een pagina van onze website wil delen.
Cookies met advertentie doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat eventueel vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Er kunnen advertentiecookies staan op onze website en wij kunnen ook advertentiecookies plaatsen op website van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om jou aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. We kunnen ook geo-targeting cookies plaatsen die gebruik maken van informatie in je browser (IP-adres) om te achterhalen in welk land je je bevindt. Op die manier kunnen we de artikels en advertenties op de website aanpassen aan je locatie zodat deze relevanter voor je zijn.
Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

 

C. Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je jouw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

 

Functionele Cookies

Naam: _ab
H​erkomst: Shopify
Functie: dit cookie wordt gebruikt wanneer beheerders inloggen in het systeem
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie (bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd). Uitzondering: als je via je browser aangeeft dat deze jouw gegevens mag bewaren. Privacy Policy Shopify

Naam: _secure_session_id
H​erkomst: Shopify
Functie: dit cookie wordt gebruikt in functie van de navigatie van onze shop.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie (bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd). Uitzondering: als je via je browser aangeeft dat deze jouw gegevens mag bewaren. Privacy Policy Shopify

Naam: orig_referrer
H​erkomst: Shopify
Functie: dit cookie wordt gebruikt in functie van het winkelmandje.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd). Privacy Policy Shopify

Naam: cart_sig, cart_ts, checkout_token
H​erkomst: Shopify
Functie: dit cookie wordt gebruikt in functie van het het doorlopen van het bestelproces. 
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd). Privacy Policy Shopify

Naam: Secure_customer_sig, storefront_digest
H​erkomst: Shopify
Functie: dit cookie wordt gebruikt in functie van de log-ingegevens en het log-insysteem van Shopify. 
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd). Uitzondering: als je via je browser aangeeft dat deze jouw gegevens mag bewaren. Privacy Policy Shopify

Naam: _atuvc en _atuvs
Herkomst: addToAny
Functie: De __atuvc en _atuvs cookies worden gecreëerd en gelezen door AddToAny, een social sharing dienst die wordt aangeboden door Clearspring Technologies Inc. De cookies worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de gebruiker van onze site de correcte aantallen van gedeelde pagina’s te zien krijgt.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1 dag.  Add to Any deelt informatie met derden: Privacy Policy addToAny

Naam: uvc
Herkomst: AddThis
Functie: Cookie voor het delen van pagina's via sociale netwerken (addThis).
Bewaartijd: De geldigheidsduur van cookie _atuvc is 262 dagen en van _atuvs 30 minuten. AddThis deelt informatie met derden: Privacy Policy AddThis

Naam: has_js
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur  van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.

Naam: cookie-agreed
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker onze cookies heeft geaccepteerd en zorgt ervoor dat de cookie pop-up niet telkens opnieuw verschijnt.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 100 dagen.  We delen je informatie niet met derden.

Naam: Drupal.table Drag.show Weight
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie van Drupal (ons Content Management Systeem) die bijhoudt in welke weergave je onze websites het liefste ziet. Dit cookie wordt ook gebruikt bij drag-and-drop elementen op onze site.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur  van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.

Naam: Drupal_l 10n_client
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie van Drupal (ons Content Management Systeem) die bijhoudt in welke taal de gebruiker onze websites raadpleegt.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1 week. We delen je informatie niet met derden.

 

Niet-functionele cookies

Naam: _landing_page, _orig_referrer
H​erkomst: Shopify
Functie: registratie van de landingspagina’s die je bezoekt 
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) Privacy Policy Shopify

Naam: _s, _shopify_fs, _shopify_s, _shopify_uniq,_shopify_visit, _shopify_y, _y
H​erkomst: Shopify
Functie: jouw gedrag op onze website(s) in kaart brengen d.m.v. Shopify Analytics
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) Privacy Policy Shopify

Naam: ​_shopify_sa_p, _shopify_sa_t
H​erkomst: Shopify
Functie: informatie over marketing en doorverwijzingen in kaart brengen via Shopify Analytics
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) Privacy Policy Shopify

Naam: tracked_start_checkout
H​erkomst: Shopify
Functie: informatie over het check-outproces in kaart brengen
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) Privacy Policy Shopify

Naam: _ga, _gat en _gid
Herkomst: Google Analytics
Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de website te meten via Google Analytics.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid. Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy Policy Google Opt-out via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, _fbp, datr
Herkomst: Facebook
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Facebook deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Facebook Opt-out via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Naam: guest_id, twid, muc
Herkomst: Twitter
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op twitter. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Twitter deelt geen informatie met derden. Privacy Policy Twitter

Naam: utma, utmb, utmc, utmx, utmv en utmz
Herkomst: Google Analytics Remarketing
Functie: Met deze cookies meten we hoe je onze websites gebruikt. Deze informatie gebruiken we om je te helpen bij jouw productkeuze of om je aanbiedingen te laten zien  (via onze website, websites van derden en via onze mailings)  die je mogelijk interesseren.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy Policy Google Opt-out via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Naam: id, _drt_, __gads
Herkomst: Double Click
Functie: Met deze cookies van Google weten we welke pagina’s je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op onze websites of op partnersites. We weten hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je er op klikt en/of je een bestelling plaatste na het zien van een advertentie.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1,5 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1,5 jaar bewaard). Google deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Google. Je kan je hier afmelden voor de doubleclick-cookies of via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Naam: hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage, 1P_JAR, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjSessionUser, _BEAMER_FIRST_VISIT_, _BEAMER_USER_ID_
Herkomst: Hotjar
Functie: Met deze cookies worden interacties met Hotjar functionaliteiten die we op onze websites plaatsen bijgehouden. Alle Hotjar cookies en hun functie in detail: cookie policy Hotjar
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1 jaar bewaard). Hotjar deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Hotjar

Naam: YSC, CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO
Herkomst: YouTube
Functie: Deze cookies zijn ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven en de informatie van de ingesloten YouTube-video's bij te houden.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van deze cookies is 5 maanden.  Privacy Policy YouTube/Google

Naam: adhese_count
Herkomst: Adhese
Functie: Met dit cookie kunnen we je via de tools van adhese relevante advertenties tonen gebaseerd op bijvoorbeeld jouw locatie of toestel. Daarnaast kunnen we onze advertenties analyseren, kunnen we aan retargeting doen en kunnen we ervoor zorgen dat je onze advertenties niet blijvend te zien krijgt.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur  van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.  Privacy Policy Adhese

Met deze cookies worden interacties met Hotjar functionaliteiten die we op onze website(s) plaatsen bijgehouden. Alle Hotjar cookies en hun functie in detail: cookie policy Hotjar
De geldigheidsduur van dit cookie is 1 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1 jaar bewaard). Hotjar deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Hotjar

 

8.4.    
Jouw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze website(s) vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verdersurfen op onze website(s).

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze website(s). Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

 

8.5.    
Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

•     Cookie instellingen in Internet Explorer
•     Cookie instellingen FireFox
•     Cookie instellingen Chrome 
•     Cookie instellingen Safari

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar mama.baas@lannoo.com of per post naar Uitgeverij Lannoo NV , Kasteelstraat 97, 8700 Tielt (België), hetzij door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

 

8.6. 
Cookies verwijderen

Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)
 
Chrome:
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd'.
 
Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor 'Alles'.
 
Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.
 
Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.

 

 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 10 - Aanvaarding

 

Door onze website(s) te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Uitgeverij Lannoo NV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.