Borstvoeding: Vraag, aanbod en hongersignalen

  • door Mamabaas

De WHO beveelt aan om borstvoeding op vraag te geven. Er worden dus geen beperkingen opgelegd in frequentie en duur van de voeding. Uit onderzoek blijkt dat zuigelingen de eerste week postpartum minder gewicht verliezen wanneer ze enkel op vraag worden gevoed.

Regelmatig borstvoeding geven helpt stuwing te voorkomen, leidt tot minder hyperbilirubinemie in de vroege neonatale periode en zorgt voor een vlottere stabilisatie van de borstvoeding. Moeders die borstvoeding op vraag geven, geven vaak ook langer borstvoeding.

Het systeem van vraag een aanbod bevindt zich in de lactogenese III. De melkproductie wordt beïnvloed door de vraag naar melk (de autocontrole). Hoe vaker men de zuigeling aanlegt, hoe meer melk de moeder zal produceren.

Hongersignalen

Om te kunnen voeden wanneer de zuigeling erom vraagt, moet een moeder zich goed bewust zijn van de hongersignalen die de zuigeling aangeeft Deze beginnen subtiel maar eindigen in huilen: 1. Sabbelen rondom zich en niet-nutritief zuigen; 2. Lichte lichaamsbewegingen, onrustig worden; 3. Handjes naar de mond brengen en er eventueel op zuigen; 4. Zoeken, zuigen op eender wat in de buurt van het mondje komt; 5. Bij een oudere zuigeling: zich naar de borst draaien; en 6. Huilen.

Huilen is het laatste hongersignaal. Ouders reageren best eerder en wachten best niet tot de zuigeling begint te huilen. Omdat een huilende zuigeling niet gemakkelijk tot drinken kan overgaan, moet de zuigeling eerst getroost en gekalmeerd worden. Pas daarna zal hij rustig kunnen aanhappen.

Aantal voedingen

Verder dient met geen minimum- of maximumduur van een borstvoeding op te leggen, een zuigeling mag drinken of zuigen zolang hij wenst. Concreet zien we vaak een gemiddeld aantal voedingen van 8 tot 12 keer per 24 uur, maar er zijn evengoed kinderen die 18 keer zullen drinken. De zuigeling laat zelf los wanneer aan zijn honger en zuigbehoefte voldaan is.

Fopspeen?

Om het vraag-en-aanbodsysteem zo veel mogelijk te ondersteunen wordt aangeraden om de eerste zes weken geen fopspeen te geven aan een zuigeling. Een fopspeen kan enerzijds zorgen voor tepel-speenverwarring en anderzijds tot het overslaan van een voeding.

Bijvoeding

Bijvoeding zonder medische indicatie is gecontra-indiceerd. Onder ‘bijvoeding’ wordt niet enkel kunstmelk verstaan, maar ook (glucose)water of bijvoorbeeld venkelthee. Wanneer er bijvoeding gegeven moet worden op medische indicatie, is het belangrijk de borstvoeding verder op gang te houden of extra te stimuleren. Dit kan door af te kolven of vaker aan te leggen.

Borstvoeding

Meer lezen?

Het boek ‘Borstvoeding, een praktische gids voor de zorgverlener’ biedt een neutraal en helder overzicht van borstvoeding. Het is een onmisbare wetenschappelijke bron voor alle zorgverleners die met jonge kinderen in contact komen.

Meer info vind je hier.