2981fi.jpg

Wat je moet weten over het ouderschapsverlof in de privésector

17/06/2015

Zestien maanden ouderschapsverlof? Zolang je niet in Zweden woont is dat even niet aan de orde. Maar gelukkig kun je hier ook best wat verlof nemen om extra tijd door te brengen met je kroost.

Zestien maanden ouderschapsverlof? Zolang je niet in Zweden woont is dat even niet aan de orde. Maar gelukkig kun je hier ook best wat verlof nemen om extra tijd door te brengen met je kroost. Opgelet: de volgende informatie geldt voor mensen uit de privésector. Als je in de openbare sector werkt of als zelfstandige in bijberoep, gelden er speciale regels. Info vind je op www.rva.be.

Hoeveel?

Ouderschapsverlof is een soort loopbaanonderbreking die je mag gebruiken voor de opvoeding van je kinderen. Sinds maart 2012 heb je recht op vier maanden per kind (zowel de biologische moeder als vader, de persoon die het kind heeft erkend of de adoptieouders). Is je kind voor 2012 geboren, kun je nog altijd die vier maanden ouderschapsverlof opnemen, maar voor de vierde maand krijg je geen onderbrekingsuitkering (omdat het ouderschapsverlof voor 2012 maar drie maanden per kind bedroeg).

Ouderschapsverlof kun je opnemen in blokken van een maand en dit in drie verschillende vormen:

  • Voltijds: één volle maand.
  • Halftijds: 50% van een voltijdse job per week gedurende twee maanden.
  • 1/5e: 80% van een voltijdse job per week gedurende vijf maanden (bijvoorbeeld door 1 dag verlof per week te nemen of door je prestaties per dag te minderen zodat je aan 80% van je aantal voltijdse uren komt).

Voor 12 jaar

Om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

  • Anciënniteit: minstens 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) in dienst zijn bij je huidige werkgever en verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst.
  • Aanvraag: ouderschapsverlof moet je normaal drie maanden op voorhand aanvragen (in de privésector is twee maanden ook goed). Je moet het schriftelijk doen en de nodige informatie over de begin- en eindperiode en de vorm ervan (voltijds/halftijds/1/5de) vermelden.

Opgelet: je moet je ouderschapsverlof wel opnemen voor je kind 12 jaar is. 

Papierwinkel

Er komt uiteraard ook wat administratie bij kijken. Je moet het aanvraagformulier van de RVA invullen – je werkgever kan je hierbij wel helpen – en het ten laatste twee maanden na het begin van je ouderschapsverlof opsturen. Per aanvraag dien je één formulier in. Stel, je neemt één maand ouderschapsverlof in juli en daarna wens je nog twee maanden halftijds te nemen. Dan vul je dus twee formulieren in.

Goed om weten: vanaf het moment van de aanvraag ben je beschermd voor ontslag tot drie maanden na het einde van je ouderschapsverlof.

Let wel, net zoals bij moederschapsrust ben je niet beschermd tegen ontslag voor dringende redenen of redenen niet gelinkt aan je ouderschapsverlof (zoals collectief ontslag bijvoorbeeld). Als de reden van ontslag je ouderschapsverlof blijkt te zijn,  dan mag je zes maanden loonvergoedingsverbreking opeisen. Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Kan je werkgever neen zeggen?

Neen, dat kan hij niet. Ouderschapsverlof is een recht, het kan je niet worden geweigerd. Wat wel kan, is dat je werkgever je omwille van organisatorische redenen vraagt om het uit te stellen. Je ouderschapsverlof zal dan wel ingaan ten laatste zes maanden na de datum waarop je werkgever zijn recht op uitstel heeft toegepast. Kortom, je bespreekt best zo snel mogelijk je aanvraag met je baas zodanig dat hij/zij de juiste maatregelen kan treffen (tijdelijke vervanging, verdeling van het werk, …).

En de centen?

Je krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering, een forfaitair bedrag per maand.

Een overzichtje:

 Bruto bedragNetto bedrag
Volledige onderbreking€ 786,78€ 707,08
Halftijdse onderbreking  

< 50 jaar

€ 393,38€ 325,92
> 50 jaar€ 667,27€ 552,84
1/5e onderbreking  
< 50 jaar

€ 133,45

€ 179,47*

€ 110,57
> 50 jaar

€ 266,91

€ 148,70*

€ 221,14

*Enkel voor alleenwonende werknemers, voor personen die uitsluitend met één of meerdere kinderen ten laste samenwonen. 

 

Komt de fiscus nog langs?

Je betaalt belastingen op die onderbrekingsvergoeding. De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op je uitkering bedraagt:

  • 10,13% als je in volledige loopbaanonderbreking bent.
  • 17,15% als je je prestaties vermindert..

Vergeet niet dat er ook nog een aanpassing gebeurt bij het invullen van je belastingsfiche.

Maar er is ook goed nieuws. Soms heb je recht op een aanmoedigingspremie. Die wordt onder bepaalde voorwaarden betaald door de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA. Meer informatie over de aanmoedigingspremies vind je op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: www.werk.be.

 

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes