5358fi.jpg

Wedstrijdreglement Mistral

28/06/2018
Mamabaas
Door Mamabaas

Wedstrijdreglement:

1. Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mama Baas voor Mistral. U kunt deelnemen door het nalaten van uw gegevens en het beantwoorden van onze schiftingsvraag. De wedstrijd is van toepassing op de site van Mama Baas (www.mamabaas.be) t.e.m. 06/07/2018, 11.59u.

De wedstrijd verloopt als volgt: Je laat je gegevens na en beantwoordt de schiftingsvraag “Hoeveel unieke deelnames zullen we in totaal ontvangen voor deze wedstrijd die loopt van 30/06/2018 t.e.m. 06/07/2018, 11.59u? ”.

De 8 deelnemers die als eerste het juiste aantal unieke deelnemers kon raden of dit aantal het dichtst benadert, winnen het afgebeelde dekbedovertrek van Mistral.

2 . Looptijd en timing wedstrijd

De wedstrijd loopt van 30 juni 2018 tot en met 6 juli 2018, 11.59u en de winnaars worden op maandag 9 juli 2018 geselecteerd. De winnaars worden door Mama Baas op de hoogte gebracht per e-mail.

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van de werknemers van Mama Baas (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 3. Prijs

Eerste acht prijzen: een dekbedovertrek van Mistral.

De toegekende prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen.

Er zijn acht personen die de prijs kunnen winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd.

 4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van je gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum), en het beantwoorden van onze schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld kom je niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemer die het antwoord op de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderen. (zie ook informatie over de selectie van de winnaars hierboven)

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

Mama Baas behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 5. Selecteren van de winnaars

De winnaars worden op 9/07/18 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Mama Baas. De winnaar heeft t.e.m. 23/07/2018 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Mama Baas geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schiftingsvraag.

 6. Toekenning van de prijs

Mama Baas kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Mama Baas is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 7. Privacy

De gegevens die u in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo of Mama Baas aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze volledige privacy policy raadplegen via https://www.mamabaas.be/content/privacy-cookies.

 

Tielt, 28 juni 2018

 

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes