7049fi.jpg

Waarom meisjes minder vaak gediagnosticeerd worden met autisme dan jongens

13/10/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door problemen op vlak van communicatie en sociale interactie en met betrekking tot flexibel denken en handelen. Men spreekt van autismespectrumstoornis (ASS) omdat deze problemen zich op verschillende manieren kunnen uiten en verschillen in de intensiteit of ernst van voorkomen. Het ene kind met ASS kan dus erg verschillen van het andere. Daarnaast kunnen de kenmerken van ASS in de loop van de ontwikkeling van een kind ook veranderen.

ASS komt voor bij ongeveer 1 op 150 mensen. Jongens krijgen vaker de diagnose ASS dan meisjes. Bij kinderen met een gemiddelde begaafdheid worden er voor elk meisje met ASS ongeveer negen jongens gediagnosticeerd. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het verschil echter minder groot: jongens worden dan ongeveer twee keer vaker gediagnosticeerd dan meisjes.

Maar waarom wordt ASS vaker vastgesteld bij jongens? De precieze redenen hiervoor staan nog ter discussie. In het algemeen lijkt het zo te zijn dat meisjes als het ware iets meer ‘beschermd’ zijn tegen ontwikkelingsstoornissen dan jongens. Dit betekent dat er voor meisjes meerdere of ernstigere oorzaken moeten zijn voordat een bepaalde stoornis tot uiting komt, terwijl dit bij jongens eerder tot uiting komt.

Betekent dat dat meisjes minder vaak ASS hebben? Waarschijnlijk wel, maar daarnaast is er mogelijks ook een onderdiagnosticering van meisjes. Dit betekent dat ASS niet altijd herkend wordt bij meisjes en ze dus geen diagnose krijgen. Dit heeft verschillende mogelijke verklaringen.

Een mogelijke verklaring is dat de kenmerken van ASS zich anders uiten bij meisjes dan bij jongens. De typische kenmerken, zoals moeilijk sociaal contact kunnen maken en een gebrekkig inlevingsvermogen, zijn bij meisjes vaak subtieler. Meisjes met ASS kunnen bijvoorbeeld ook juist té ondernemend zijn in contact met anderen. Zo gaan ze net veel initiatief nemen, maar is het contact eerder oppervlakkig, of reageren ze weinig op wat anderen zeggen en hebben ze het liever over hun eigen interesses. Of ze zijn juist extreem gevoelig, maar lijken de inhoud van deze emoties niet goed te begrijpen. Dit kan natuurlijk ook het geval zijn bij jongens, maar gemiddeld is dit vaker het geval bij meisjes. Meisjes zouden beperkingen op sociaal vlak ook beter kunnen camoufleren dan jongens. Zo kunnen ze vaak beter anderen imiteren, waardoor problemen minder snel opvallen.

Een andere mogelijke verklaring is dat bepaalde gedragingen passend bij ASS meer geaccepteerd worden bij meisjes dan bij jongens. Zo wordt bijvoorbeeld een jongen, die alles van treinen kent, sneller vreemd bekeken dan een meisje dat je alles van paarden kan vertellen. Als meisjes weinig (oog)contact maken met anderen, zien we dat ook eerder als verlegen of gevoelig, terwijl er bij jongens sneller gesproken wordt van ‘eenzaat’ of ‘niet-sociaal’.

Late diagnostisering van autisme bij meisjes kan grote gevolgen hebben. Al op jonge leeftijd proberen meisjes zich zo goed mogelijk aan te passen aan hun omgeving door hun symptomen te camoufleren. Ze ervaren daardoor ook vaak bredere klachten, zoals piekeren, eet- en slaapproblemen, buikpijn en hoofdpijn. Een diagnose wordt soms gezien als een label, maar tegelijkertijd kan het ook voor inzicht, rust en acceptatie zorgen en bovendien toegang geven tot hulpverlening.

Meer onderzoek bij meisjes met autisme is dan ook nodig, zodat elk kind zichzelf kan zijn. 

 

PIP UGent / Hersenverkenners 

 

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes