4691fi.jpg

Vijf tips om je kinderen op te voeden tot goede en succesvolle mensen

13/10/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Vandaag de dag worden kinderen in hoge mate blootgesteld aan technologie. Dat heeft ook een invloed op de manier waarop ze denken, zich gedragen en communiceren. En dat vormt een heuse uitdaging voor ouders, die zelf niet zijn opgegroeid met al die technologieën.

Alle ouders vragen zichzelf weleens af of ze hun kinderen op de juiste manier opvoeden. “Zal mijn kind succesvol worden, ambitie hebben? Zal hij/zij een rolmodel of leider worden? En nog belangrijker, zal hij/zij een gelukkig leven leiden?”

Psychologen van de Universiteit van Harvard hebben een lijst samengesteld met elementen die een sleutelrol spelen in de opvoeding van goede en succesvolle kinderen in de hedendaagse wereld. Hoewel die elementen simpel lijken, is het toch belangrijk ze in je achterhoofd te houden.

1. Spendeer tijd samen

Wees aanwezig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Luisteren naar je kind en praten met elkaar helpt echt om een sterke band te creëren. Leg je smartphone aan de kant, zodat je je kinderen echt tijd geeft zonder gestoord te worden. Door dingen samen te doen, leer je je kind om zorgzaam en attent te zijn.

Dingen die je in de praktijk kan doen:

 • Hun favoriete spelletje spelen
 • Samen een boek lezen
 • Vragen stellen over hun dag

2. Wees een rolmodel

Kinderen leren van dingen die ze zien en ervaren. Veel ouders beseffen niet hoeveel hun kinderen oppikken van hun gedrag. En daarom is het heel belangrijk stil te staan bij je woorden en daden. Als je fouten maak, geef ze dan toe, en verontschuldig jezelf. Wees de persoon aan wie je kind een voorbeeld kan nemen.

Nog zoiets belangrijks is respect, en dat moet je verdienen. Wees altijd eerlijk, toon dat je ook maar een mens bent en dat mensen fouten maken. Beschouw alles als een les en een kans om te groeien en een betere mens te worden. Leer dat jezelf én je kinderen aan.

Dingen die je in de praktijk kan doen:

 • Geef je fouten altijd toe en verontschuldig je ervoor
 • Praat over problemen en oplossingen
 • Neem tijd om voor jezelf te zorgen, want alleen dan kan je voor anderen zorgen

3. Geef hen waarden mee

Het is belangrijk dat je kind al op jonge leeftijd communiceert met anderen en leert te delen. Rekening houden met de gevoelens van anderen en onbaatzuchtig zijn is een belangrijke les en kan in de toekomst zo zijn voordelen hebben.

Uit de studie van Harvard blijkt dat geven om anderen even belangrijk is als iemands eigen geluk. Dat is iets wat ouders hun kinderen consequent moeten aanleren, want het is een les die vaak niet meteen begrepen wordt.

Als ouder moet je altijd het goeie voorbeeld geven. Dat betekent dat je je verantwoordelijkheid neemt en het goede doet (zelfs als dat niet het gemakkelijkste is). Wees een rolmodel en bevestig je woorden met daden. Herinner je kinderen eraan dat anderen op hen rekenen, en dat het niet ok is om mensen teleur te stellen.

Dingen die je in de praktijk kan doen:

 • Leer hen elke dag om vriendelijk te zijn
 • Zorg dat ze de verantwoordelijkheid opnemen voor hun daden, en dat ze zich houden aan hun engagementen. Laat hen niet zomaar stoppen met een sport of laat hen een vriendschap niet zomaar beëindigen. Het is altijd gemakkelijker om het zomaar op te geven, maar dat is niet altijd het juiste om te doen.

4. Leer hen dankbaar te zijn

Leer hen om mensen en dingen in hun leven te appreciëren. Vertel hen over de geschiedenis, over regio’s waar mensen het minder getroffen hebben, zodat ze zouden beseffen hoeveel geluk ze hebben dat ze hier en nu geboren zijn, in een regio en een tijd vol mogelijkheden. Leer hen om het leven en hun mogelijkheden niet als vanzelfsprekend te beschouwen.

Uit de studie van Harvard blijkt dat mensen die dankbaar in het leven staan ook behulpzaam, gul, meelevend en vergevend zijn. En nog belangrijker, ze zijn ook gelukkiger én gezonder. Dankbaarheid is dus echt belangrijk.

Dingen die je in de praktijk kan doen:

 • Herinner je kind eraan dankbaar te zijn voor het leven van elke dag
 • Leer hen om respect en appreciatie te tonen voor de mensen in hun leven (familieleden, leerkrachten, buren)
 • Wees een rolmodel, en beschouw mensen of dingen nooit als vanzelfsprekend

5. Toon hen het grotere geheel

Het is algemeen geweten dat kinderen zich enkel bekommeren over een kleine groep familie en vrienden. Dat is compleet normaal, maar de moeilijke uitdaging is om hen te leren zich in te leven in mensen buiten die groep.

Kinderen moeten leren dat alles begint bij één persoon, en dat ze een groot verschil kunnen maken in iemands leven. Het is belangrijk om vriendelijk te zijn tegen mensen die je niet zo goed kent (een nieuw kind in de klas, de winkelier, de schoonmaakster).

Volgens de wetenschappers van Harward is het belangrijk dat kinderen leren om zich te focussen op de mensen rondom hen, maar dat het ook belangrijk is oog te hebben voor de mensen die verder van hen afstaan maar met wie ze dagelijks contact hebben.

Dingen die je in de praktijk kan doen:

 • Leer je kinderen empathie – leer hen hoe ze een wenend kind kunnen troosten of een nieuwe klasgenoot de hand kunnen reiken
 • Praat over verschillende mensen en hun leven. Praat over mensen met een ander geloof, andere idealen, uit andere gemeenschappen of landen.
 • Leer hen om ruimdenkend te zijn, geen vooroordelen te hebben en vriendelijk te zijn voor de mensen rond hen

 

Bron: Peace Quarters

 

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes