7741fi.jpg

Waarom een 16-jarige totaal anders is dan een tiener van 12

27/10/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Er wordt vaak gesproken over 'pubers' of 'tieners', maar een doorsnee puber bestaat natuurlijk niet! Net zoals er een groot verschil is tussen een kind van 2 en eentje van 8 jaar, is dat verschil er ook bij tieners. In het boek 'Pubermania' vonden we een heel interessante én herkenbare uitleg over de ontwikkelingsfases van tieners. 

10-14 jaar

In deze fase worden vooral de ouders kritisch tegen het licht gehouden, waarbij ze niet gespaard worden. Een kind kan zich ineens voor zijn ouders schamen. De verschillen tussen de tiener en zijn ouders worden benadrukt en hij begint zich langzaam los te weken. Hij wil niet meer alles met zijn ouders doen en zeker niet meer alles met hen bespreken. Het kan frustrerend zijn dat je als ouder moet constateren dat je eigen kind, met wie je voorheen een open relatie had, nu helemaal geen zin meer heeft om met jou zijn gevoelens te delen. Leeftijdgenoten gaan in deze fase een steeds belangrijkere rol in het leven van je tieners spelen en vriendschappen worden hechter. 

Pubers tussen twaalf en veertien kunnen bijzonder emotioneel reageren op allerlei gebeurtenissen. Dingen waarvan jij je afvraagt waar hij zich nu druk in maakt, kunnen in enorme drama’s escaleren. Ook kunnen er hele scènes ontstaan omtrent dilemma’s als: mag ik uit school nog even met een vriendin de stad in of mak ik jullie wachtwoord voor Netflix? En wat blijkt: die broek die gisteren nog de lievelingsbroek was, kan vandaag echt niet meer… 

14-16 jaar

Het experimenteren en losmaken van de ouders is het meest aan de orde tijdens deze fase. Deze periode staat in het teken van experimenteren, grenzen overtreden en uitproberen. Pubers denken alles te kunnen en ze zien geen gevaar. Het is voral deze fase die ouders vaak angst inboezemt. Zij voelen dat ze de greep op hun kinderen verliezen. Kinderen hebben behoefte aan ‘anders’ zijn; dat wordt zichtbaar in hun kleding- en muziekkeuze en in hun gedrag. Ze onderzoeken daarin hun grenzen, hun mogelijkheden en hun eigen waarden en normen. In de eerste fase was het vooral belangrijk om je aan de groep te conformeren, in deze fase is het van belang dat je je in de groep onderscheidt met een eigen persoonlijkheid. Om erbij te horen moet je opvallen. Pubers gaan nu op zoek naar een eigen gezicht.  

16-18 jaar

Het belangrijkste kenmerk van deze periode is dat het zelfbewustzijn van de puber groeit. Hij beseft langzaam wat hij echt wil en hij maakt steeds meer doordachte keuzes. Sommige experimenten hebben niet zo goed uitgepakt en de puber zoekt dan voorzichtig een weg terug. Zijn vermogen tot zelfreflectie neemt sterk toe. Ook is hij beter in staat om zijn emoties te beheersen. Daarnaast wordt hij minder gevoelig voor groepsdruk. Hij stelt zich verantwoordelijker op, niet alleen tegenover zichzelf, maar ook tegenover anderen. 

Het egocentrisme neemt af en er wordt meer rekening gehouden met anderen. Sociale relaties verschuiven van de vriendengroep naar het individu. Relaties worden intiemer en serieuzer. Door het abstracte denken ontstaan realistische plannen voor de toekomst. Vaak hebben ouders het idee dat ze hun kind weer ‘terug’ hebben. Deze periode gaat dan ook vaak gepaard met gevoelens van opluchting. 

boek pubermania

Wil je meer weten over het boek 'pubermania'? Hier vind je alle info!