tieners

Zakgeld: indexeren of niet?

22/12/2023

Wellicht moeten we je niet vertellen dat veel prijzen de voorbije jaren serieus de hoogte in gegaan zijn. Maar hoe zit dat met het zakgeld van je kinderen? Moet je dat mee indexeren omdat alles duurder is geworden? 

Eerst en vooral: niet alle kinderen krijgen zakgeld, en dat hoeft ook niet. Op zich is het een goede manier om je kind bewust te maken van hoe je omgaat met geld, maar er zijn ook andere manieren om je kinderen financieel bewustzijn mee te geven. 

Krijgen je kinderen wel zakgeld, dan blijft het dus de vraag of je dat bedrag moet indexeren, omdat alles duurder is geworden. Volgens Jeroen Sleurs van de Gezinsbond hangt dat af van je persoonlijke financiële situatie enerzijds en van wat je kinderen precies moeten betalen met dat zakgeld anderzijds. 

“Als je kind bijvoorbeeld zelf een broodje moet kopen op school met dat zakgeld, dan kan je het bedrag best indexeren. Die lunch zal duurder geworden zijn door de stijgende prijzen, dus is het normaal dat het bedrag dat hij krijgt hoger wordt. Als dat zakgeld eerder dient om vrijetijdsuitgaven te financieren, dan kan je als ouder zelf de keuze maken, met daarbij je eigen financiële situatie in het achterhoofd.” 

“Laat je zeker niet opjutten door wat andere ouders doen. Als je het zelf financieel moeilijk hebt, maar toch het zakgeld van je kinderen verhoogt, dan kan je in de problemen komen. Op die manier geef je net het verkeerde voorbeeld, en dat is het omgekeerde van een goede financiële opvoeding. Ga wel het gesprek aan met je kinderen, en maak hen bewust van de waarde van geld en van het feit dat de prijzen stijgen. Geef aan dat het niet altijd gemakkelijk is om rond te komen.” 

We stelden zelf de vraag of jullie het zakgeld al dan niet indexeren. Uit die rondvraag bleek dat 16% van de ouders die zakgeld geven effectief een hoger bedrag geeft, omdat de uitgaven van de kinderen nu eenmaal duurder worden. De overige 84% van de ouders die zakgeld geven verhoogt het zakgeld niet in functie van de indexatie. Zij verhogen het zakgeld bijvoorbeeld wel op de verjaardag of bij de start van een nieuw schooljaar. 

Op de vraag waar dat zakgeld precies voor gebruikt wordt, blijkt dat het voor 93% van de kinderen dient voor leuke extraatjes, wat wellicht ook verklaart waarom veel ouders het niet nodig vinden om het zakgeld te indexeren. Sommige ouders gaven ook aan dat het financieel gewoon niet haalbaar is om het zakgeld te indexeren. Slechts 7% van de respondenten gaf dat hun kinderen met dat zakgeld ook instaan voor dingen zoals schoollunch of abonnementen. 

Zoals bij alles in de opvoeding: you do you – het belangrijkste is dat je je kinderen bewust leert omgaan met geld, budget en stijgende prijzen. 

 

Bron: vrt nws