6979fi.jpg

Is je kindje voldoende beschermd tegen meningitis?

24/09/2020
Mamabaas
Door Mamabaas

Meningitis door meningokokken (ook wel meningokokkenziekte genoemd) is een zeldzame maar ernstige infectie. Gelukkig kan je je kind beschermen tegen de ziekte door vaccinatie. Alle info op een rijtje!

Wat is het?

Meningitis door meningokokken (of meningokokkenziekte) wordt veroorzaakt door de bacterie Neisseria Meningitidis. Die bacterie kan een infectie van het membraan rond de hersenen en het ruggenmerk veroorzaken en een septicemie, een ernstige infectie van de bloedbaan. (1, 2)

Wil je graag meer weten over EHBO bij baby's en jonge kinderen? In onze Mama Baas Plus MASTERCLASS ‘EERSTE HULP BIJ KLEINE KINDEREN (EHBK)’ geeft dr. Sofie Vanderoost een basiscursus eerste hulp bij ongevallen bij kinderen. In de verschillende modules legt ze je uit wanneer je best naar de dokter gaat, wat je doet als je kindje iets verkeerds heeft ingeslikt, wat het verschil is tussen verslikken en verstikken, hoe je moet reanimeren … Alle kleine én grote dingen komen aan bod in deze basiscursus EHBK.

Welke types zijn er?

Er zijn vijf vaak voorkomende types van meningitis die de ziekte kunnen veroorzaken: B, W, Y, C en A (andere). (1)

De verdeling van de meningokokkeninfecties in België ziet er als volgt uit: (3)

Types

Hoe verspreidt het zich?

De bacterie die meningitis veroorzaakt komt voor in de neus en de keel. Ze wordt verspreid door nauw contact tussen personen, bijvoorbeeld door hoesten, niezen en kussen. (1,4)

Wie loopt risico?

De bacterie kan iedereen infecteren, maar het zijn vooral zuigelingen jonger dan één jaar en kinderen jonger dan vijf jaar die het grootste risico lopen, gevolgd door adolescenten en jongvolwassenen. (8)

Wat zijn de symptomen?

Vroege symptomen zijn soms moeilijk op te merken: ze beginnen mild en zijn vergelijkbaar met die van een verkoudheid of een griep. De ernst van die symptomen kan echter snel toenemen. Bij baby’s kan het nog moeilijker zijn om de symptomen op te merken. Soms ontwikkelen deze symptomen zich helemaal niet maar wordt de baby lusteloos / inactief of prikkelbaar en begint hij over te geven.

Typische symptomen zijn (2):

 • Misselijkheid
 • Verwarring
 • Koorts of koude rillingen
 • Vermoeidheid
 • Diarree
 • Braken
 • Koude handen en voeten
 • Ernstige pijn in de spieren, gewrichten, borst of buik
 • Stijve nek
 • Versnelde ademhaling
 • Een donkerpaarse huiduitslag
 • Gevoeligheid voor licht 

Is meningitis ernstig?

Meningitis is zeldzaam, maar wel ernstig. De ziekte kan dodelijk zijn binnen de 24 uur na het verschijnen van de symptomen, iets waar slechts 26% van de ouders zich bewust van is. (7, 10) Zelfs met de juiste behandeling overleeft 1 van de 10 patiënten die de ziekte krijgen het niet. (1)

Ongeveer 1 op de 5 gevallen kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals littekens op de huid, gehoorverlies, verlies van ledematen of mentale stoornissen. (1, 5)

Een mama getuigt:

Ik had geen idee dat mijn dochter al op jonge leeftijd gevaccineerd had kunnen worden tegen meningitis. Toen ze 7 maanden oud was, had ze koorts die niet onder controle geraakte. Toen ik haar naar het ziekenhuis bracht, werd er een verkeerde diagnose gesteld. De huiduitslag verscheen pas 12 uur na het verschijnen van de eerste symptomen, en tegen de tijd dat bij haar deze infectie werd vastgesteld, was het te laat. Een deel van haar been moest worden geamputeerd en ze bracht vier maanden door in het ziekenhuis om te herstellen. Zelfs jaren later hebben we te maken met de nasleep van deze verwoestende ziekte.

Wanneer je vermoedt dat er iets mis is met je baby, wacht dan niet totdat de situatie verergert. Als je gevoel je vertelt dat er iets mis is, twijfel dan niet. Als ik langer gewacht zou hebben, was mijn dochter gestorven. Ik vertrouwde op mijn instinct en daardoor heb ik haar leven gered.

Hoe kan je je kind beschermen?

Een goede hygiëne helpt de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan, maar de meest doeltreffende manier om je kind te beschermen tegen meningitis is vaccinatie. (6)

Er zijn drie soorten vaccins beschikbaar (1):

 1. Vaccin tegen meningokokken C (opgenomen in de algemene vaccinatiekalender)
 2. Vaccin tegen meningokokken B
 3. Gecombineerd vaccin tegen meningokokken ACWY

De meeste kinderen krijgen dus automatisch het vaccin tegen meningokokken C toegediend, omdat het deel uitmaakt van het vaccinatieschema3. Geen enkel vaccin beschermt echter tegen alle types van meningitis door meningokokken, een combinatie van vaccins kan daarom nuttig zijn. Zelfs als je kindje een meningitisvaccin heeft gehad, is het dus mogelijks niet beschermd tegen alle types van de ziekte. Het is belangrijk dat je je daar als ouder bewust van bent. Praat erover met je (kinder)arts, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen.

Meer info vind je op Samen tegen Meningitis.

 

1. World Health Organization (WHO), 2018. Meningococcal meningitis. Factsheet. 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2017. Meningococcal Disease. Signs and Symptoms. 3. Sciensano, Bacteriële ziekten, Nationaal Referentiecentrum voor meningokokken. Infoblad Meningokokkeninfecties. 2019. 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2017. Meningococcal Disease. Causes and Spread to Others. 5. Rosenstein NE, et al. N Engl J Med. 2001;344:1378-88. 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2018. Meningococcal Disease. Prevention 7. Thompson MJ;Lancet;2006;367;397-403. 8. ECDC;2016 Surveillance Atlas of Infectious Diseases 9. Pelton SI. Journal of Adolescent Health. 2010;46:S9–S15. 10. Data on File; 2020N440795_00;1-25; Vaccination in young children <3 years old. 

NP-BE-MNX-OGM-200003-september 2020

 

* Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner GSK. Meer info over ons advertentiebeleid vind je hier.