4527fi.jpg

Kinderen krijgen intelligentie via moeder

28/09/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Researchers aan de University of Washington en in Glasgow zijn het er na uitgebreid onderzoek over eens: de intelligentie van een kind wordt bepaald door het genetisch materiaal langs moeders kant. Het genetisch materiaal van de vader heeft geen invloed. Dat komt doordat intelligentie wordt doorgegeven via X-chromosomen, waarvan vrouwen er twee hebben en mannen maar eentje. Meer nog: wetenschappers zijn ervan overtuigd dat genen voor ‘geavanceerde cognitieve functies’ langs vaders kant automatisch gedeactiveerd worden.

Bepaalde genen die bekend staan als ‘geconditioneerde genen’ zouden in sommige gevallen alleen werken als ze via de moeder worden doorgegeven, en in andere gevallen alleen als ze via de vader worden doorgegeven. Intelligentie is een voorbeeld van zulke geconditioneerde genen die van de moeder moeten komen.

Onderzoek op muizen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat muizen met een extra dosis genen van de moeder een groter hoofd en grotere hersenen ontwikkelen, maar een klein lijf hebben. De muizen met een extra dosis genen van de vader hebben kleinere hersenen, maar een groter lichaam.

Wetenschappers konden cellen met alleen genen van de moeder of alleen genen van de vader identificeren in zes verschillende delen van het brein van de muis. Die reguleren verschillende cognitieve functies, gaande van eetgewoontes tot het geheugen.

Cognitieve functies zoals seks, voeding en agressie worden daarbij gelinkt aan het genetisch materiaal van de vader, terwijl de meest geavanceerde cognitieve functies zoals redeneren, denken, taal en plannen gelinkt worden aan het genetisch materiaal van de moeder.

En bij ons mensen

Omdat er misschien een verschil is tussen de genetische intelligentie bij muizen en bij mensen, bestudeerden onderzoekers in Glasgow ook het menselijke aspect. Daarbij kwamen ze tot dezelfde conclusie. Vanaf 1994 werden 12.686 jongeren tussen 14 en 22 jaarlijks geïnterviewd. Er werd rekening gehouden met verschillende factoren, zoals opleiding, ras en socio-economische status. Toch bleek de beste voorspeller voor intelligentie het IQ van de moeder te zijn.

Desondanks willen onderzoekers benadrukken dat genetica niet de enige bepalende factor voor intelligentie is. Slechts 40 tot 60 procent van de intelligentie zou genetisch worden doorgegeven, de rest hangt af van de omgeving. Maar ook in dit niet-genetische deel van intelligentie spelen moeders een uiterst belangrijke rol. Volgens sommige studies zou er een link bestaan tussen een veilige band tussen moeder en kind en intelligentie.

Wetenschappers van de Universiteit van Washington toonden aan dat een veilige emotionele hechting tussen moeder en kind cruciaal is voor de groei van sommige delen van de hersenen. Zij analyseerden de emotionele band tussen moeders en hun kinderen gedurende zeven jaar, en kwamen daarbij tot de conclusie dat kinderen die emotioneel gesteund werden en wiens intellectuele noden vervuld werden op hun dertiende een hippocampus hadden die 10% groter was dan bij kinderen van wie de moeder emotioneel afstandelijk was. Dat deel van de hersenen wordt geassocieerd met geheugen, leren en stressrespons.

Een sterke band met de moeder zou een kind een veilig gevoel geven, wat hen toelaat om de wereld te verkennen en wat hen het zelfvertrouwen geeft om problemen op te lossen. Bovendien zijn toegewijde, aandachtige moeders geneigd om hun kinderen te helpen bij het oplossen van problemen, wat kinderen helpt om hun volledige potentieel te bereiken.

De rol van papa niet onderschatten

Uiteraard is er geen enkele reden waarom de rol van vaders niet even groot kan zijn tijdens de opvoeding als die van moeders. Onderzoekers vestigen daarnaast de aandacht op het feit dat ook heel wat genetische factoren die kunnen worden doorgegeven door de vader, zoals intuïtie en emotie, een belangrijke rol spelen in het benutten van de potentiële intelligentie. Dus papa’s, niet wanhopen!

 

Bron: www.independent.co.uk