4902fi.jpg

Als je nog niet weet of er nog een tweede kindje komt

25/08/2021

Lieve schat, na jaren wachten ben je er dan eindelijk. En meteen maak je van ons de gelukkigste ouders ter wereld!  Ondertussen ben je al 16 maanden. De tijd vliegt  - dat zal je mama nog vaak horen zeggen, sorry daarvoor – en steeds vaker krijgen wij nu de vraag wanneer dat broertje of zusje eraan komt.

De druk wordt groter

De druk om voor een tweede kind te gaan wordt precies groter naarmate je ouder wordt. En eigenlijk zou dat niet mogen. Ik weet niet waarom, maar het lijkt de normaalste zaak van de wereld om voor een tweede  kind te gaan. Ik las onlangs een artikel waarin stond : “U kent ze ook wel, de vele dooddoeners die de ronde doen: enig kind wordt egoïstisch kind, twee kinderen is ideaal, want je kunt ze precies de nodige aandacht geven (één ouder voor één kind), vier kinderen is beter, want dan hebben ze speelkameraadjes en leren ze socialer opgroeien, of vier kinderen is gegarandeerd verwaarlozing want wie kan daar vandaag nog voor zorgen?.”

Iedereen heeft een mening

Iedereen heeft wel een mening. Ook papa en ik spreken er dagelijks over. Zijn we er klaar voor? Waarom zouden we voor een tweede gaan? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is het ideale leeftijdsverschil mochten we voor een tweede gaan? Zouden we wel voor een tweede gaan? We zijn toch perfect gelukkig met ons drietjes….

Kunnen we dat wel aan, twee kinderen?

Voorlopig slagen we erin om privé (huishouden, kinderopvang, enz.) en werk goed te combineren, zonder al te veel hulp van anderen. Je zal het later wel nog zelf ondervinden: mama en papa zijn plantrekkers. Ze hangen niet graag af van anderen en net daarom maken ze zich wat zorgen. Want hoe regel je alles met twee kinderen? Praktisch, financieel en organisatorisch?

Zal mama zichzelf niet voorbij lopen met een tweede kind erbij? Zullen papa en mama nog tijd voor zichzelf en elkaar hebben? Wat doe je als één van beide kinderen ziek is en je een aantal dagen thuis moet blijven? En wat als één van beide ouders zijn job verliest? Zal onze levensstandaard niet veranderen? Zullen we met jou en je broertje of zusje nog 1 à 2 keer per jaar op reis kunnen gaan? Ze zeggen toch dat elk kind een huis kost. Of is dat een cliché ? Wat als jouw enige oma niet kan inspringen wanneer nodig? Er zijn immers nog andere kleinkinderen die op haar rekenen... 

We zijn er nog niet uit

Mijn lieve dochter, op dit ogenblik zijn mama en papa er nog niet uit of we jou een broertje of een zusje zullen geven. We willen onze aandacht nog even volledig op jou richten, want het gaat allemaal zo snel. Wie weet hakken we binnen een aantal maanden of jaren de knoop door en gaan we voor een tweede. Of misschien ook niet. Het zal sowieso onze eigen, weloverwogen keuze zijn.

Weet wel dat we onvoorwaardelijk van jou houden en dat een broertje of een zusje daar nooit iets aan zal veranderen.  <3

Je mama