2814fi.jpg

Kan borstvoedingsverlof geweigerd worden?

1/02/2015

Na de moederschapsrust kan de werkneemster soms aanspraak maken op borstvoedingsverlof. Het lastige is dat er op dit moment geen enkele algemene wettelijke bepaling bestaat rond dit verlof. Je hebt dus in principe nog altijd de goedkeuring van de werkgever nodig.

Borstvoedingsverlof in onderling akkoord

De enige uitzondering geldt als je werkt in een onderneming die tot een activiteitensector behoort waarin de toekenning van het borstvoedingsverlof toegelaten is door een collectieve overeenkomst. In dat geval zullen de werkgever en de werkneemster de duur en de modaliteiten van het verlof vrij kunnen bepalen. 

Maar tijdens die periode kan de werkneemster geen aanspraak maken op uitkeringen van de mutualiteit, tenzij anders werd bepaald door beide partijen. Want, afhankelijk van het risico waaraan de werkneemster eventueel kan worden blootgesteld, moet de werkgever onmiddellijk de werkomstandigheden of werktijden aanpassen.

Optie 2: volledige schorsing

De arbeidsovereenkomst volledig schorsen is ook mogelijk als het niet haalbaar is om de omstandigheden aan te passen. Als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig geschorst wordt, kan de werkneemster uitkeringen tegen 60 procent genieten ten laste van haar ziekenfonds. Dat kan tot en met de vijfde maand na de bevalling.

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes