3497fi.jpg

Vlaamse vaders nemen vaker ouderschapsverlof op

3/03/2016
Mamabaas
Door Mamabaas

Belgische mannen maken steeds vaker gebruik van hun ouderschapsverlof, zo blijft uit een rapport van de OESO. Het mannelijke aandeel in het gebruik van ouderschapsverlof in ons land is tussen 2006 en 2013 met bijna 10 procentpunt gestegen. Cijfers van de RVA tonen dat die trend zich de voorbij jaren nog heeft doorgezet.

Belgische mannen maken steeds vaker gebruik van hun ouderschapsverlof, zo blijft uit een rapport van de OESO. Het mannelijke aandeel in het gebruik van ouderschapsverlof in ons land is tussen 2006 en 2013 met bijna 10 procentpunt gestegen. Cijfers van de RVA tonen dat die trend zich de voorbij jaren nog heeft doorgezet.

Van 15 naar 29 procent op 11 jaar tijd

"Als het even waarschijnlijk zou zijn voor mannen als voor vrouwen dat ze ouderschapsverlof opnemen, zouden werkgevers minder weigerachtig zijn om vrouwen op vruchtbare leeftijd aan te werven", aldus de OESO. "Vaders aarzelen echter vaak om er gebruik van te maken uit vrees voor de gevolgen voor hun carrière. In Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld, is een jaar betaald verlof voorzien enkel voor de vader. Er wordt echter erg weinig gebruik van gemaakt."

De OESO raadt beleidsmakers aan om een deel van het betaalde ouderschapsverlof te reserveren enkel voor vaders. In IJsland en Zweden heeft dergelijke "papa quote" geleid tot een verdubbeling van het aantal dagen ouderschapsverlof opgenomen door mannen. In België is ouderschapsverlof een individueel recht, gelijk voor mannen en vrouwen en niet overdraagbaar naar elkaar.

Cijfers van de RVA bevestigen de trend dat Belgische vaders vaker ouderschapsverlof nemen. In 2004 betaalde de RVA 15 procent van de uitkeringen voor ouderschapsverlof uit aan mannen. Vorig jaar was dat aandeel al gestegen naar 29 procent. 

Lees het volledige artikel op deredactie.be.