Waarom genderneutraal denken zo belangrijk is

  • door Mamabaas

Nu de speelgoedfolders weer massaal worden gelezen, valt het extra hard op: we denken veel te veel in hokjes. Meisjes spelen met poppen en willen zich mooi maken, jongens racen met auto’s, doen wetenschappelijke proefjes en bouwen erop los. In geen enkele folder zie je een jongen met een pop, en de folders waarin meisjes een robot besturen of met auto’s spelen zijn ook dun gezaaid. Nochtans is dat stereotiep denken schadelijker dan we denken.

Sla een speelgoedfolder open, en je ziet meteen welke pagina’s voor jongens bedoeld zijn en welke voor meisjes. Alles wat met poppen, barbies of K3 te maken heeft is roze en bevat enkel foto’s van spelende meisjes. Alles wat met auto’s, dino’s of robots te maken heeft zit dan weer in een stoer jasje en toont enkel spelende jongens.

 Nochtans spelen mijn zoontjes even graag met een pop of met hun keukentje als met hun auto’s. Ik ken genoeg meisjes die zich liever in Spiderman verkleden dan in een prinses, en ik ken genoeg jongens die dol zijn op K3 of Mega Mindy (en niet Mega Toby). Waarom blijven we dan toch zo koppig vasthangen in dat stereotiepe denken?

Pano-reportage

In de Pano-reportage van gisterenavond werden enkele testjes voorgelegd aan kinderen uit het tweede leerjaar. En daaruit bleek dat kinderen op jonge leeftijd al heel stereotiep denken. Prof. Dr. Paul Parizal van het UZA meent dat jongens en meisjes nochtans niet zoveel van elkaar verschillen bij de geboorte. “Er zijn verschillen in de hersenen, maar het is vooral de omgeving waarin een kind opgroeit die bepalend is, het gaat vooral om aangeleerd gedrag.’

Veerle Draulans, professor in de genderstudies aan de KU Leuven ziet een grote ongelijkheid tussen jongens en meisjes en tussen mannen en vrouwen. “We denken te veel in hokjes. Dat stereotiepe denken ontneemt jongens en meisjes kansen. De mechanismen zijn subtiel, maar ze hebben een enorme impact op onze maatschappij. En dat is wel degelijk een probleem.”

Invloed op schooltraject

Uit een Latijns-Amerikaans onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat het stereotiepe denken een rol speelt in het schooltraject van kinderen. Bij dat onderzoek werden Argentijnse, Braziliaanse en Mexicaanse kinderen tussen 6 en 10 jaar opgevolgd, samen met hun ouders. Opvallend meer ouders gingen ervan uit dat jongens beter zijn in technologie, wiskunde en informatica. En dat heeft zijn repercussies op de schoolbanken.

Het belang van rolmodellen die ingaan tegen het stereotiepe denken, wordt dan weer aangetoond aan de hand van een Amerikaanse serie voor jongeren: Hyperlinked. In die serie lossen een paar meisjes uit de middelbare school moeilijke problemen op via programmeren en wetenschappen. Er werd onderzocht welke invloed deze serie had op het doelpubliek, en daaruit bleek dat meisjes die naar de serie hadden gekeken, meer geneigd waren om dergelijke carrière na te streven.  Zulke rolmodellen lonen dus echt wel.

Steeds meer onderzoeken tonen het dus aan: tijd om dat stereotiepe denken te doorbreken. Misschien kunnen de speelgoedwinkels alvast hun steentje bijdragen bij het opstellen van hun volgende folders?

 

Bron: Nina, La Nación