4836fi.jpg

Moeders voelen zich vaak bekritiseerd, vooral door familie

15/12/2022
Mamabaas
Door Mamabaas

Bijna twee derden van de moeders geeft aan dat ze weleens kritiek te slikken krijgt over haar capaciteiten als ouder. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek, waarbij 475 moeders van kinderen tot vijf jaar werden geïnterviewd. 61% van de ondervraagde moeders gaf daarbij aan het gevoel te hebben kritiek te krijgen, vooral van mensen uit haar nabije omgeving.

Kritiek van familieleden

Sarah Clark, die mee het onderzoek leidde aan de Universiteit van Michigan, zegt: “Wat opvalt is dat zoveel moeders de perceptie hebben dat ze vooral kritiek krijgen van familieleden. Die kritiek is gelijk verdeeld over de echtgenoot of partner, de eigen ouders en de schoonouders. Het cliché wil dat de schoonouders met de twijfelachtige eer van meest kritische partij gaan lopen, maar dat blijkt dus niet uit de studie.”

Tijdens het onderzoek werd ook gepolst of moeders vaak kritiek krijgen van kennissen of vreemden, of online. Slechts 7% van de moeders gaf aan ooit online kritiek te hebben gekregen via sociale media.

Commentaar zodra je zwanger bent

Volgens Dr. Barbara Howard, assistent-professor pediatrie, krijgen moeders commentaar over het ouderschap zodra ze zwanger zijn. “Mensen komen aan je buik, geven commentaar op wat je wel of niet zou mogen eten of drinken, … Er zijn duizend dingen die mensen denken te mogen zeggen als het gaat over het ouderschap.”

Dr. Howard, die vooral rond gedrag en ontwikkeling werkt, merkt in de praktijk dat familieleden vaak uitgesproken meningen hebben over het gedrag van kinderen en hoe daarmee om te gaan. “Als vader en moeder er een andere mening op nahouden over hoe je met bepaalde zaken moet omgaan, dan moeten ze onderhandelen over hun stijl als ouders. Wat ze niet mogen doen, is elkaar bekritiseren of ondermijnen terwijl de kinderen het horen.”

Kritiek op discipline, slapen en voeding

Ze is ook niet verrast over de onderwerpen waarop moeders aangeven bekritiseerd te worden. Het gaat vooral om discipline, slapen en voeding. “Ook in de praktijk gaat het heel vaak om die thema’s. En wat we vaak zien is dat er verschillende opvattingen zijn over wat een kind doet op het vlak van gedrag, en wat redelijke verwachtingen zijn.”

Grootouders die ver weg wonen zien hun kleinkind soms alleen op speciale gelegenheden. Op die momenten wordt de routine doorbroken en is het kind misschien extra opgewonden. Als grootouders vervolgens kritiek geven, of als ze iets zeggen wat als kritiek wordt opgevat door de moeder, dan kan dat de familie verdelen.

Mensen die kritiek geven ontwijken

“Ongeveer de helft van de moeders geeft aan dat ze bepaalde mensen die te veel kritiek geven ontwijken. Dat is niet erg als het gaat om een opdringerige buur, maar als het een reden wordt om de tijd met oma te beperken, dan is er wel een probleem.”

Voor ouders die aangedaan zijn door die kritiek is het belangrijk om in te zien dat grootouders wellicht proberen, hoe onbeholpen ook, om deel uit te maken van het leven van hun kleinkinderen. In plaats van die personen uit de weg te gaan stelt Dr. Howard daarom de directe aanpak voor: “Ik kom niet meer langs als je me telkens bekritiseert, al zou ik graag willen dat je deel uitmaakt van het leven van mijn kinderen.”

Daarnaast komt wat moeders interpreteren als kritiek vaak voort uit bekommernis. Grootouders merken bijvoorbeeld dat er slaapproblemen zijn bij het kleinkind, en zien een oververmoeide moeder.

Nauwelijks kritiek vanuit gezondheidszorg of kinderopvang

In tegenstelling tot familieleden geven moeders slechts zelden aan dat ze kritiek krijgen van iemand uit de gezondheidszorg (8%) of vanuit de kinderopvang (6%). De reden zou kunnen zijn omdat moeders advies en begeleiding verwachten vanuit deze hoek, waardoor ze de suggesties niet opvatten als kritiek.

Kritiek is deels wat de zender zegt, maar ook deels wat de ontvanger hoort. Als de dokters iets zegt, dan denken we ‘We willen dit kind gezond houden’, en als de onthaalmoeder iets zegt vatten we het op als ‘We willen je kind een leuke dag bezorgen’. Bij familie hebben we niet altijd de indruk dat de kritiek vanuit die intentie komt.

Impact van kritiek

Maar wat is de impact van die kritiek? Soms kan kritiek van belang zijn, omdat ouders zo kunnen inzien dat ze iets misschien beter op een andere manier aanpakken. Zo blijkt een groot deel van de moeders meer informatie te zoeken nadat ze kritiek hebben gekregen. Ze stellen vragen aan de dokter of zoeken online meer informatie op.

40% van de moeders geeft echter aan dat ze zich onzeker voelen als mama door die kritiek. En dat kan niet de bedoeling zijn. Slechts zelden krijgen ouders de boodschap dat ze iets goed hebben aangepakt. En dat terwijl positieve feedback zoveel beter is dan negatieve.

 

Bron: The New York Times