8220fi.jpg

Solliciteren als je een kinderwens hebt

17/04/2024

Als je als vrouw van midden/eind twintig of begin dertig gaat solliciteren, dan is de kans best groot dat je potentiële toekomstige werkgever zichzelf de vraag stelt of je al dan niet (en misschien wel snel) gaat uitvallen omdat je misschien kinderen wil.

Voor een man is dit helemaal anders. Papa’s krijgen sinds 1 januari 2021 vijftien werkdagen vaderschapsverlof. Wat betekent dat een man dus maar drie werkweken uitvalt. Of zeg maar: al drie weken. Want tot voor kort was het vaderschapsverlof maar tien dagen of dus twee werkweken.

Maar voor mama’s ligt het anders: wij zijn minstens vijftien weken weg van de werkvloer. Iets wat een toekomstige potentiële werkgever ook maar al te goed weet. Iemand vervangen kost nu eenmaal veel geld. En dit “probleem” voor de werkgever is groter wanneer je als vrouw een job uitoefent die onmiddellijke werkverwijdering vereist zodra je zwanger bent. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met kleine kinderen – omwille van het risico op CMV.

Een toekomstige werkgever mag tijdens een sollicitatiegesprek echter niet vragen of je een kinderwens hebt. Dat is namelijk een discriminerende vraag omdat die vraag een onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. De werkgever mag enkel vragen stellen die relevant zijn voor de functie. Of je al dan niet kinderen wilt heeft niets te maken met de job.

Maar wat als er tijdens een sollicitatiegesprek toch gevraagd wordt naar jouw kinderwens? Dan kan je op verschillende manieren reageren.

  1. Je mag gerust zeggen dat deze vraag niet gepast is, aangezien deze los staat van de job en jouw functioneren. Zo zeg je iets over de vraag zelf en vermijd je een antwoord te moeten geven. Of je kan de vraag terugspelen en vragen waarom deze vraag relevant is voor de functie. Ook zo maak je duidelijk dat dit een ongepaste vraag is.
  2. Tijdens een sollicitatiegesprek is het uiteraard niet de bedoeling dat je liegt. Je moet zo eerlijk en correct mogelijk vertellen over jouw ervaring, competenties en motivatie. Maar wanneer er gevraagd wordt naar jouw kinderwens, is liegen wel toegestaan. Dit is een van de weinige vragen waarbij je het recht hebt om te liegen. Je mag dus antwoorden dat je geen kinderwens hebt, ook al is die kinderwens wel duidelijk aanwezig.
  3. Ook al is de vraag verboden en ongepast, toch kan je als je dit zelf wil ook antwoorden dat je wel degelijk een kinderwens hebt. Wanneer je zelf geen probleem hebt met deze vraag, kan je in alle eerlijkheid antwoorden en hoef je deze vraag ook niet te vermijden of te ontwijken.

Naast de vraag naar een kinderwens mag er ook niet gevraagd worden of je al kinderen hebt. Soms wordt ook deze vraag gesteld omdat ze willen inschatten of je vaker afwezig zal zijn wanneer de kinderen bijvoorbeeld ziek zijn. Ook dit is een vraag die losstaat van de job en dus verboden is.

En wat als je al zwanger bent op het moment dat je solliciteert? Ook dit hoef je niet te zeggen tijdens je sollicitatiegesprek. Net zoals je kinderwens staat ook je zwangerschap los van jouw kennen en kunnen en dus van jouw geschiktheid voor de job. Ook als je al zwanger bent ben je dus niet verplicht om dit te melden.

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes