4222fi.jpg

Deze scholen schaften punten af: hun ervaring

18/10/2016
Mamabaas
Door Mamabaas

Er beweegt hier en daar iets in het onderwijslandschap. De traditionele methodes worden al eens verlaten, om plaats te maken voor meer ervaringsgerichte methodes. Punten horen in dat ervaringsgerichte onderwijs niet thuis.

Wat zegt dat, een punt?

Een school zonder punten? Het is schrikken in het begin. Hoe weet je dan of je kind het goed doet en hoe goed? We zijn natuurlijk zelf grootgebracht met het idee en zien er vooral het nut van in, omdat we om een bepaalde manier hebben leren denken.

'Wat zeggen cijfers eigenlijk? Of je tweede of laatste bent ten opzichte van een klas, is toch niet belangrijk? Wel welke vooruitgang je maakt tijdens het schooljaar', argumenteert Ellen De Dapper van basisschool De Sterrebloem in Meigem aan Klasse.

Directeur Christel Moors van het Atheneum in Bree is het er mee eens, al heeft ze punten nog niet helemaal afgeschaft. 'Als ik zou durven deed ik het. Maar de ouders zijn zo ver nog niet.'

Wel evalueren

Zonder punten betekent natuurlijk niet dat er geen evaluaties plaatsvinden. Maar het kan ook anders dan cijfermatige punten. In De Sterrebloem worden kleurcodes of woorden gebruikt, zodat voor een kind meteen duidelijk is of het vooruitgang heeft geboekt.

In deze academie in Westerlo wordt geëvalueerd in rollen: bij elke rol horen doelstellingen, verwachtingen en bepaalde opdrachten. Zo worden de sterktes en talenten van een leerling aangesproken en zijn groeikansen individueel. Een aanpak die ook veel inspanningen vergt van de leerkrachten, maar ook veel kansen biedt tot differentiëren en de aanpak meer afstemmen op de noden van elk kind.

'Ik vond quoteren met punten of letters altijd al moeilijk. Soms bleef ik achteraf twijfelen. Het is altijd een beetje subjectief, zeker in het kunstonderwijs', vertelt leraar Kari aan Klasse.

Niet objectief

Punten lijken objectief, maar ze zijn het eigenlijk niet. Ze meten wel hoe iemand scoort op een bepaald soort test, maar niet welke inspanning eraan vooraf gaat of welke evolutie er is gemaakt. 'Je kan als leraar perfect ‘lesgeven naar een toets. Als je die afneemt, dan weet je hoeveel er onthouden is. Maar zouden ze die scores een paar dagen later nog halen?', aldus Ellen De Dapper.

Een toets meer ook een bepaald kennisniveau maar houdt geen rekening met de capaciteiten. Wie een zeven haalt en keihard gewerkt heeft, heeft dus een goede score behaald, maar diezelfde zeven voor iemand die er amper iets voor gedaan heeft, is eigenlijk geen goede score: er is niets geleerd door die leerling, en al zeker geen werkattitude.  

Het kan anders

Anders of breed evalueren heeft als bijkomend voordeel niet alleen kennis en leren tegen de loep worden gehouden maar ook vaardigheden en attitudes: hoe gedraagt een kind zich? Welke rol neemt het op in groep? Kan het goed samenwerken met anderen?

En niet onbelangrijk is dat in deze vorm de kinderen ook de kans krijgen om zichzelf te leren beoordelen. Leerkrachten komen zo veel te weten over iemands karakter, waarop ze de opdrachten ook weer kunnen afstemmen. Maar belangrijker: kinderen worden zich bewust van hun sterke punten en hun groeipotentieel.

Voordeel voor het kind

‘Twee keer per jaar brengen we uitgebreid verslag aan de ouders. In dat verslag staan foto’s, werkstukjes, een brief met persoonlijk advies… de ouders zijn heel tevreden: ze krijgen een veel vollediger beeld van hun kind dan met een cijferrapport. Ouders kunnen hun kind niet vergelijken met een ander, de evolutie tegenover zichzelf staat centraal.”
 

En ook de kinderen voelen de effecten: ze leren meer over zichzelf, dat fouten maken mag ('het zijn de beste leermomenten als je er goede en gerichte feedback aan koppelt') en ze zitten beter in hun vel.  

Al bij al heel wat voordelen. 'We doen ook mee aan gestandaardiseerde testen. En eens de ouders zien dat hun kinderen even goed of beter dan gemiddeld scoren, dan zijn ze helemaal overtuigd', besluit leraar Ellen De Dapper.