4577fi.jpg

Hoe de kloof verkleinen: werkneemsters meer controle over werkschema geven?

13/03/2017
Mamabaas
Door Mamabaas

Zijn die lange werkdagen achter een bureau nodig? Uit onderzoek blijkt dat flexibiliteit omtrent de tijd en de plaats waar het werk wordt gedaan veel zou helpen om de kloof tussen man en vrouw te dichten. De grote reden voor die kloof op het werk – vrouwen worden minder betaald, bereiken minder vaak de top van het bedrijf en zullen sneller stoppen met werken na het krijgen van kinderen – is de verwachting van de werkgever om de mensen lange uren in het kantoor te doen kloppen. 

Meer flexibiliteit maakt verschil

We hebben nog een lange weg te gaan om evenwicht op het werk en het gezin te verkrijgen, en dat geldt niet alleen in ons land. Uit een artikel uit de New York Times blijkt dat uit onderzoek de situatie ook in Amerika geldt. Voor vrouwen is de combo werk-gezin vaak nog altijd zwaarder – in de meeste gevallen that is – dan voor mannen. Niet dat mannen hier altijd voor kiezen, want ook zij worden vaak afgestraft als ze toch meer thuis willen zijn.

Meer flexibiliteit zou een groot verschil maken, zo blijkt uit onderzoek, maar toch worden velen, in het bijzonder ouders, afgestraft in loon en promotie. Sociale wetenschappers spreken van ‘het flexibiliteitsstigma’. Daarom wordt er ook nog altijd niet genoeg gebruik van gemaakt, ook al bieden bedrijven dergelijke maatregelen of opties aan.

Meer ademruimte

Een nieuwe recruteringssite, Werk, probeert het anders aan te pakken door te onderhandelen over flexibiliteit met werknemers vooraleer ze een post doen over een job. De profielen die op de site staan, waaronder voor Facebook, Uber en Samsung, zijn hoge functies die de mogelijkheid bieden om controle uit te oefenen over de tijd en plaats van het werk. De mensen kunnen met andere woorden solliciteren voor een job die hen toelaat een periode of de hele tijd weg van het kantoor te werken, op andere uren dan van 9 tot 5, al dan niet parttime.

Het geeft uiteraard meer ademruimte voor een ouder die er een slapeloze nacht op heeft zitten… ‘Niemand wil de vrouw zijn die zegt: ‘Mijn kind gaf op me over deze morgen; ik kan niet komen’, zegt Annie Dean, de medeoprichter van Werk en voormalig advocaat. ’80 procent van de bedrijven zegt dat ze flexibiliteit bieden, maar het is echt een taboe. Zodra je het op tafel brengt, word je niet meer serieus genomen.’

Grootste kloof in hoog opgeleide functies

Tot nu toe bevindt Werk zich in de experimentele fase. De meeste werkgevers zijn kleine bedrijven en het werk is gericht naar een elite van vrouwen – hoog opgeleid en met een ervaring in leiderschap. Maar het zou natuurlijk wel mooie lessen kunnen opleveren over hoe werkomstandigheden verbeterd kunnen worden en meer gelijk voor een grotere groep.

Vrouwen die minder geschoold zijn of minder betaald worden hebben opmerkelijk minder flexibiliteit dan opgeleide vrouwen bijvoorbeeld. Dat maakt voor hen de combinatie tussen het werk en het zorgen voor de kinderen nog moeilijker wordt.  

Toch ligt vreemd genoeg de grootste kloof tussen man en vrouw in jobs waar juist de meeste scholing voor nodig is, zoals business en recht. Economisten hebben ontdekt dat dat door de lange uren en beperkte flexibiliteit komt. Als hoog opgeleide vrouwen hun job opgeven is dat vaak omdat ze gepusht zijn door niet flexibele werkgevers, geven sociologen aan.

Meer engagement

Meer flexibiliteit op de werkvloer verhoogt het engagement van de werknemer, zo vertelt Gerard Masci, oprichter van een start-up die net een vicedirecteur communicatie heeft aangeworven via Werk. ‘Ik geef er niet om dat iemand de ene week minder werkt dan in de andere, of als ze werken op kantoor of niet. Het enige wat ik belangrijk vind is de productiviteit op het einde van het verhaal. Hoe blijer een werkneemster is in haar flexibiliteit, hoe meer geëngageerd ze zal zijn op het werk.’

Erin Fahs trok naar Werk om een job te zoeken. Ze wou parttime werken en van thuis uit, omdat ze zwanger was en de zorg van haar 2-jarige dochter voornamelijk op zich nam. Ze vond uiteindelijk drie jobs via Werk die haar dat zouden toelaten. Uiteindelijk nam ze de job aan van business manager. ‘Rechtstreeks kunnen communiceren met de CEO over wat ik belangrijk vind maakt een groot verschil uit in vergelijk met eerdere jobinterviews’, zegt Fahs, 33 jaar. Uteindelijk wil Fahs voltijds gaan werken na haar moederschapsverlof. 

Vergt ander soort manager

Natuurlijk is dit soort van flexibiliteit, ook al is ze zeer waardevol, niet heiligmakend voor alle werkgerelateerde problemen.

Eerst en vooral zou ze mogelijk moeten zijn voor zowel man als vrouw.

Verder zijn er jobs die nu eenmaal moeten gedaan worden op een bepaalde tijd en plaats, zoals lesgeven of in de horeca.

Tot slot vergt het ook een ander soort van manager. ‘Er zin heel wat jobs die op de controleer-je-eigen-schema-manier zouden kunnen, maar het is gewoon gemakkelijker om performantie te meten aan de hand van aanwezigheid’, zegt Anne-Marie Slaughter, CEO van de denktank New America. De echte aanpassing bevindt zich dus ter hoogte van de managers...

Stof tot nadenken in elk geval! 

Bestsellers

cover ouders komen van mars

Ouders komen van Mars

€ 21.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes