2815fi.jpg

Hoe werken borstvoedingspauzes?

7/05/2021

Sinds juli 2002 hebben werkneemsters het recht op borstvoedingspauzes. Maar hoe zit dat praktisch in elkaar? Expert Valerie legt uit.

Borstvoedingspauzes in de praktijk

Werkneemsters hebben sinds 2002 het recht om uitvoering van hun overeenkomst te schorsen in de vorm van pauzes om hun kind met moedermelk te voeden en/of melk af te kolven. Die schorsing wordt niet door de werkgever betaald. 

Wel heeft de werkneemster recht op een vergoeding gelijk aan 82 procent van het (onbeperkte) brutoloon dat verschuldigd zou zijn geweest voor de uren of halfuren borstvoedingpauze. Die vergoeding is ten laste van de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Naargelang de effectieve duur van haar prestaties voor elke betreffende arbeidsduur heeft de werkneemster recht op één of twee pauze(s) die ze diezelfde dag kan nemen, namelijk:

  • Een borstvoedingspauze van een half uur als de arbeidsprestaties 4 uur of langer duren in de loop van de dag.
  • Twee borstvoedingspauzes van een half uur elk als de arbeidsprestaties ten minste 7 en een half uur bedragen in de loop van een dag (in één of twee keer op te nemen gedurende dezelfde dag).

De momenten van de dag waarop de werkneemster de pauze kan opnemen, moeten worden afgesproken met de werkgever. Als er geen akkoord is vallen de borstvoedingspauzes onmiddellijk voor of na de rusttijden die in het arbeidsreglement zijn vastgelegd.

De werkgever moet een goed verwarmde, propere en goed verluchte ruimte voorzien waar de werkneemster borstvoeding kan geven of kan afkolven.

Hoe lang kun je dit recht uitoefenen?

  • De werkneemster heeft recht op borstvoedingspauzes gedurende 9 maanden vanaf de geboorte van het kind. Om ervan te genieten moet de werkneemster haar werkgever twee maanden op voorhand verwittigen met een aangetekende brief of een brief waarin je het duplicaat door je werkgever laat tekenen voor ontvangst.
  • Bij het begin van het nemen van de pauzes moet de werkneemster een bewijs van de borstvoeding geven door middel van een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen of door een medisch getuigschrift. 
  • Nadien moet de werkneemster de werkgever elke maand een attest of medisch getuigschrift bezorgen. Bij onregelmatig ontslag moet de werkgever een forfaitaire vergoeding betalen van 6 maanden loon. Let wel: deze vergoeding kan wel niet worden gecumuleerd met een ontslagvergoeding van een zwangere vrouw of van een medewerkster in moederschapsrust.

 

Hoe werkt het in Nederland?

Voor meer informatie in Nederland kun je op deze link terecht (Borstvoeding.com).

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes