4604fi.jpg

Info-avond voor bewust alleenstaande mama’s-to-be in UZ Gent

22/03/2017
Mamabaas
Door Mamabaas

Vanavond is er een info-avond voor alleenstaande vrouwen met een kinderwens in het UZ Gent. Op de agenda staat onder meer de twijfel voor de stap die je alleen zet en ook getuigenissen van twee alleenstaande mama’s. We spraken met fertiliteitsconsulente en psychologe Isabelle Stuyver van het UZ Gent, één van de sprekers, over een paar grote vragen waarmee je kampt als bewust alleenstaande mama.

Alleen mama worden: hoe weet je dat je er klaar voor bent op mentaal vlak?

‘Vooreerst is het belangrijk om zelf vrede te proberen vinden in het feit dat je de stap alleen gaat zetten’, vertelt Isabelle. ‘Dat houdt in dat je afscheid zal moeten nemen van het romantische idee om je gezin te stichten samen met een partner. Dit proces is zeker niet te onderschatten.’

Voor je de stap zet om het alleen te doen, is het belangrijk om verschillende punten af te wegen:

  • Financiële mogelijkheden
  • Kan ik rekenen op de mensen rondom mij
  • Kan ik mijn kinderwens combineren met mijn huidige job

Het resultaat van dit denkproces is dat je meer zicht hebt op je eigen sterktes en eventuele werkpunten. Dit zorgt voor een soort van basisvertrouwen in je eigen mogelijkheden om het alleen te doen.

Weet dat je je nooit volledig klaar zal voelen om het alleen te doen. Er kunnen altijd twijfels blijven en dit is volkomen normaal.

Met anonieme donor of met bekende donor: hoe maak je die keuze?

Beide type donoren hebben hun pro’s en contra’s.

Wel is het belangrijk om na te gaan waar jij jezelf het meest comfortabel bij voelt.

Jij bent immers degene die het verhaal over het ontstaan van jullie gezin moet overbrengen aan je kind. Als jij je er zelf niet goed bij voelt, zal je dit onbewust ook uitstralen naar je kind.

Het is dan ook belangrijk om vooraleer je een keuze maakt, grondig stil te staan bij de verschillende opties en wat deze voor jou inhouden. De beslissing die je neemt heeft immers levenslange gevolgen.

  • Vb. een anonieme donor houdt in dat je kind nooit toegang zal hebben tot informatie.
  • Vb.  een gekende donor kan een blijvende positie innemen in je gezin, wat er ook gebeurt.

Wat je ook beslist, je kan nooit voorspellen wat jouw kind zal verkiezen. Wel kan je er zeker van zijn dat je die keuze hebt gemaakt met het welzijn van je eigen kind indachtig.

Waarop let je het best als je alleen ouder bent? Hoe vang je de afwezigheid van een andere ouder op?

Weloverwogen alleenstaand ouderschap is iets helemaal anders dan onverwacht alleenstaande ouder worden na bijvoorbeeld een echtscheiding.

Kiezen om de stap alleen te zetten doe je na een doordacht proces. Je staat vooraf bewust stil bij de valkuilen die verbonden zijn aan het alleenstaand ouderschap.

Na een echtscheiding  is de andere ouder vaak nog aanwezig (vb. opvang, nemen van beslissingen,…), vandaar dat het belangrijk is om, als alleenstaande ouder in wording, vooraf na te denken over wie in je omgeving aanwezig is als steun voor jou en als (mannelijke)referentiefiguur naar het kind toe. Hulp vragen aan je omgeving is geen schande, maar maak dit reeds vooraf bespreekbaar met je omgeving

Bestaan er nog hardnekkige misverstanden rond alleen ouder worden? Merk je dat ons land daar al redelijk progressief in is, of is er nog werk aan de winkel?

In de loop van de jaren is er een duidelijke verandering (meer openheid) zichtbaar in wat er verstaan wordt onder een traditioneel gezin. Zowel alleenstaand ouderschap, gezinnen met twee mama’s, gezinnen met twee papa’s, nieuw samengestelde gezinnen… hebben de laatste jaren meer hun plaats gekregen in de maatschappij.

In België hebben we een wet op Artificiële Reproductieve Technieken (ART-wet, 2007) die wel liberaal te noemen is. De wetgever legt bijvoorbeeld wel leeftijdsgrenzen op maar sluit geen bepaalde groepen voor behandeling uit. Dit is vaak anders in andere Europese landen.

Er zullen altijd bedenkingen blijven bestaan rond het alleenstaand ouderschap, ook in de toekomst. Ze kunnen te maken hebben met onwetendheid, vooroordelen, maar soms ook gewoon uit bezorgdheid naar het welzijn van het kind of de belasting voor de alleenstaande mama.

Over de info-avond

De avond vindt plaats in het UZ Gent op woensdag 22 maart om 19 uur, ingang 71 (Zaal Atrium), De Pintelaan 185, 9000 Gent.

info-avond