4913fi.jpg

Kinderen van bammoeders doen het even goed als kinderen in traditionele gezinnen

25/09/2017
Mamabaas
Door Mamabaas

Tijdens een Nederlands onderzoek werden kinderen die worden opgevoed door bammoeders vergeleken met kinderen die opgroeien in traditionele gezinnen met een mama en een papa. Uit het onderzoek bleek dat er geen verschil was op het vlak van ouder-kind relatie of van de ontwikkeling van het kind. Wel opvallend: bammoeders bleken over een groter sociaal opvangnet te beschikken.

Steeds meer bammoeders

In de meeste Europese landen kunnen alleenstaande vrouwen tegenwoordig een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan om bammoeder te worden. Sommige specialisten zijn echter bezorgd over het welbevinden en de ontwikkeling van deze kinderen. Onderzoekster Mathilde Brewaeys, Universiteit van Amsterdam:  “De veronderstelling dat opgroeien in een gezin zonder vader niet goed is voor het kind, is voornamelijk gebaseerd op onderzoeken bij kinderen van wie de ouders uit elkaar zijn gegaan, en die dus geconfronteerd werden met conflicten tussen de ouders. Toch lijkt een negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind eerder voort te komen uit een problematische ouder-kind relatie dan uit de afwezigheid van een vader.”

Weinig onderzoek naar specifieke situatie van bammoeders

“Bammoeders maken heel bewust de keuze om een kind alleen op te voeden, in tegenstelling tot moeders die er willens nillens alleen voorstaan. In het verleden werd er nog weinig onderzoek verricht naar de specifieke situatie van bammoeders en naar de vraag of er verschillen bestaan tussen kinderen van bammoeders en kinderen uit traditionele gezinnen op het vlak van ouder-kind relatie, sociaal opvangnet voor de ouders en welbevinden van het kind.”

Geen verschil qua welbevinden of ontwikkeling

In deze studie werden 69 bammoeders vergeleken met 59 heteroseksuele moeders uit een  traditioneel gezin met een kind tussen 1,5 en 6 jaar. Uit het onderzoek konden volgende conclusies worden getrokken:

  • Er waren geen significante verschillen op het vlak van emotionele betrokkenheid of parentale stress tussen de twee soorten gezinnen.
  • Bammoeders scoorden opvallend beter op de sociale steun die ze kregen, maar ook op de sociale steun die ze vroegen.
  • Er waren geen significante verschillen op het vlak van intern en extern probleemgedrag (welbevinden) tussen de twee soorten gezinnen.

Gebaseerd op deze resultaten rapporteert Mathilde Brewaeys dat kinderen die opgroeien bij een bammoeder een gelijkaardige ouder-kind relatie kennen als kinderen die opgroeien bij een mama en papa.

Sociaal opvangnet is cruciaal

Met het sociaal opvangnet waarop bammoeders kunnen rekenen wordt zowel de informele als de formele hulp bedoeld; zijnde zowel ouders, familie, vrienden en buren als leerkrachten, huisartsen, pediaters of televisieprogramma’s en artikels over opvoeding.

“Een sterk sociaal netwerk is van cruciaal belang. Ik raad alle vrouwen die het overwegen om bammoeder te worden dan ook sterk aan om zich ervan te verzekeren dat ze op een breed sociaal opvangnet kunnen terugvallen: broer, zussen, ouders, vrienden, buren … En dat ze nooit bang mogen zijn om hulp te vragen,” aldus Mathilde Brewaeys.

Profiel van bammoeders

Tijdens de studie werd ook het profiel van deze nieuwe groep alleenstaande moeders bekeken. De grote meerderheid had liever een kind gekregen mét een partner. Maar omdat de biologische klok tikte, kozen ze voor de optie om het alleen te doen. De meeste vrouwen in de studie waren financieel onafhankelijk, hadden een hogere opleiding genoten en hadden in het verleden al stabiele relaties gehad.

 

Bron: Science daily