4194fi.jpg

Kinderen zijn leuk, maar ook stresserend voor de mama’s

15/09/2017
Mamabaas
Door Mamabaas

Bij sommige wetenschappelijke inzichten moeten we toch eens de wenkbrauwen fronsen, maar dit onderzoek slaat de nagel op de kop: ‘Mama’s en papa’s zijn graag bij hun kinderen; ze rapporteren een gelukkiger gevoel als ze bij hun kinderen zijn dan wanneer ze niet bij hun kinderen zijn. Maar... Moeders geven ook wel aan dat ze iets minder gelukkig, meer stress en vermoeider zijn als ze bij de kinderen zijn dan de vaders.”

De reden voor die gevoelens is simpel: waar papa’s zich focussen op fun en spelen, proberen mama’s taken te combineren: kinderen én koken, huishouden, boodschappen, … . Wat leidt tot, je raadt het al: stress. “Het is niet zo dat mama’s gestresseerd zijn door hun kinderen, maar ze ervaren wel meer druk”, verklaart onderzoekster en sociologe Kelly Musick, verbonden aan Cornell University.

“Mama’s spenderen meer tijd met de kinderen, en daar horen ook minder leuke activiteiten bij. Papa’s vullen de tijd met de kinderen grotendeels al spelend of ontspannend in. Mama’s spelen minder met de kinderen, en dan vooral nadat andere taken zijn gebeurd.”

Verwachtingen

Dat klinkt bekend, ja, en heeft ook al tot discussies geleid hier in huis.

- “Ik doe hier altijd alles en gij doet alleen de leuke dingen. Ik wil ook de leuke dingen doen!

  • “Maar doe dat dan!”

- “Haja, en wie zet dan het eten op tafel? En wie ruimt om, en plooit de was?”

  • “Och laat dat gewoon…”

Kortom, het verschil tussen vrouwen en mannen wordt nog eens uitvergroot als er kinderen bijkomen. Of hoe mama’s het zichzelf ook een beetje moeilijk maken door aan standaarden te willen voldoen, misschien, een beetje?

Sociologe Kelly Musick sluit zich daar alvast bij aan. "Ik wou dat we als samenleving wat meer de verwachtingen en druk konden loslaten die op de moeder- en vaderrol rusten. Mama's en papa's handelen binnen dit maatschappelijk kader en ze hebben er niet veel vat op. Koppels kunnen wel proberen dat zelf anders in te vullen, maar we gaan maar echt iets kunnen veranderen als we samen herdenken wat we verwachten van vaders en moeders."

Gedeelde verantwoordelijkheid

Dat is maar een van de redenen dat papa (meestal) ‘de fun-ouder’ is. Bijkomend kunnen de papa’s dat ook, omdat mama de rest doet én omdat zijn tijd met de kinderen grotendeels in aanwezigheid van de mama is. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid is dan gedeeld… of ze verwachten dat mama de verantwoordelijke is terwijl zij het kind uithangen. Natuurlijk voel je minder stress en druk als je de verantwoordelijkheid deelt terwijl je met de kinderen bent tegenover wanneer je alleen bent met de kinderen. 

En dat is nog niet alles voor de mama’s helaas: ze doen vaker ‘solo-ouderschap’, hun slaap wordt vaker onderbroken en ze hebben minder vrije tijd. Allemaal zaken die invloed hebben op het welzijn als mama. Aka waarom we dat wel eens zwaar vinden…

Het onderzoek

Deze resultaten kwamen naar voor na een analyse van het tijdsgebruik van 12.163 ouders in 2010, 2012, 2013. Drie maal per dag werden de ouders gevraagd wat ze aan het doen waren en hoe blij, verdrietig, gestresseerd en moe ze zich voelden. De onderzoekers vergeleken dan hoe de ouders zich voelden als ze dezelfde soort activiteiten deden zonder de kinderen.