Kindje naar de crèche: ken je de kinderopvangtoeslag al?

  • door Mamabaas

Een kleintje naar de kinderopvang sturen, dat kost behoorlijk wat geld. Heb je meer dan één kindje tegelijk in de crèche of bij de onthaalouder, dan voel je dat zeker in je portemonnee. Dan komt de kinderopvangtoeslag van pas!

Je krijgt van je de uitbetaler van je Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds) niet alleen dat Groeipakket, maar ook een maandelijkse toeslag als je mini naar de kinderopvang gaat.

Heeft elk kindje recht op een kinderopvangtoeslag?

In principe wel, al zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden – maar daaraan voldoen de meeste kindjes wel:

·      Je kindje gaat nog niet naar de kleuterschool.

·      Je kindje gaat naar een door Kind en Gezin erkende kinderopvang.

·      Die kinderopvang is niet-inkomensgerelateerd, dat wil zeggen dat het tarief dat je betaalt in de kinderopvang wordt dus niet berekend op basis van je gezinsinkomen.

Is je kindje jonger dan 2,5 jaar en voldoet het aan deze 3 voorwaarden? Helemaal oké, dan heb je altijd recht op de kinderopvangtoeslag. Is je kindje ouder dan 2,5, dan krijg je de toeslag tot zij of hij naar de kleuterschool gaat.

Dit zijn de voorwaarden voor Vlaanderen. Heb je dan pech en pak je ernaast als je in Brussel of Wallonië woont? Neen, ook dan heb je recht op de kinderopvangtoeslag, op voorwaarde dat je kindje naar een Nederlandstige, niet-inkomensgerelateerde en door Kind en Gezin erkende opvang gaat.

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

Voor een volledige opvangdag krijg je 3,36 euro per kind. Gaat je kindje maar een halve dag naar de opvang, dan krijg je de helft van dit bedrag.

Een volledige dag in de opvang, wat houdt dat precies in? Een volledige dag wordt geteld wanneer je kindje daar meer dan 5 uur verblijft.  Voor een halve opvangdag moet hij ofzij er minstens 3 uur verblijven.

Hoe moet je de toeslag aanvragen?

Goed nieuws: je hoeft niets aan te vragen als je in Vlaanderen woont. Je kinderopvang geeft de aanwezigheden van je kindje door aan de uitbetaler van het Groeipakket (kinderbijslagfonds). En je kinderopvangtoeslag wordt automatisch uitbetaald.

Opgelet: woon je in Brussel of Wallonië of in een buurland, dan gebeurt het niet automatisch en moet je je toeslag wél zelf aanvragen. Maar als je voldoet aan de voorwaarden, hoef je enkel je aansluitingsformulier op te sturen naar je uitbetaler van het Groeipakket (kinderbijslagfonds). Zij regelen de rest. Makkelijk, toch?

Wanneer krijg je de kinderopvangtoeslag?

Je krijgt de kinderopvangtoeslag bovenop het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket. Maar beide bedragen staan niet op hetzelfde moment op je rekening.

Als je uitbetaler het aantal opvangdagen van je kinderopvang ontvangt voor de 15de van de maand, dan krijg je de kinderopvangtoeslag op de 20ste van de maand. Geeft je kinderopvang de gegevens pas door na de 15de van de maand, dan krijg je de toeslag op de vroegst mogelijke uitbetalingsdatum na het ontvangen van de opvangdagen

Extra info

Nog vragen over de kinderopvangtoeslag of andere toeslagen? Wil je zeker zijn dat je niets uit het oog verloren bent? Download de whitepaper ‘Stap voor stap, van zwanger- tot ouderschap’ van Parentia.

 

 

* Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Parentia, uitbetaler van het Groeipakket (kinderbijslagfonds). Meer info over ons advertentiebeleid vind je hier.

Disclaimer Groeipakket