5011fi.jpg

Ruziemaken in de buurt van je kinderen? Doen!

27/05/2020
Mamabaas
Door Mamabaas

Ben jij ook geneigd om te wachten met een discussie tot de kroost in bed ligt? Volgens de Amerikaanse psycholoog Adam Grant is dat nergens voor nodig, en is het net essentieel voor je kinderen  om hen te tonen hoe je ruzie maakt. Want als kinderen nooit zien dat er ruzie gemaakt wordt, dan leren ze net om conflicten uit de weg te gaan.

In een opiniestuk in The New York Times houdt de Amerikaanse psycholoog Adam Grant (Universiteit van Pennsylvania) een pleidooi voor ouders om hun kinderen niet angstvallig af te schermen van discussies en ruzies. Het is belangrijk om te leren discussiëren: de vaardigheid om een goeie ruzie te hebben zonder persoonlijk of grimmig te worden, is essentieel in het leven.

Voorbeeldrol voor ouders

Ook op dat vlak is er dus een belangrijke voorbeeldrol weggelegd voor ouders: “Kinderen moeten de waarde leren van bedachtzame onenigheid. Het is uit de botsing van ideeën dat er vooruitgang komt. Maar dan moet een kind wel eerst leren botsen.”  Een recente studie toonde al aan dat kinderen tussen de vijf en de zeven jaar die opgroeien met (constructieve!) discussies vaak meer empathie tonen en behulpzamer zijn.

De neiging om conflicten uit de weg te gaan, kadert in de tijdsgeest van vandaag, waarbij alles in een aangename sfeer moet verlopen en waarbij iedereen zich altijd goed moet voelen, volgens professor ontwikkelingspsychologie Wim Van den Broeck. “Maar door het positieve zo zwaar te benadrukken, kan dat net een omgekeerd effect teweegbrengen. Te veel afschermen maakt kinderen kwetsbaar. Kinderen zijn sterker dan we denken, maar we moeten hen wel de kans geven om uit te groeien tot een weerbaar wezen.”

Hou het deftig

Kinderpsycholoog Koen Lowet benadrukt wel dat het niet de bedoeling is om veel en heftig te gaan ruziën. “Psycholoog Adam Grant roept ouders op om op een constructieve, open en doelgerichte manier ruzie te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een discussie te kaderen als een debat, niet als een conflict. Belangrijk is ook dat je durft toegeven dat je het eens bent met kritiek, en dat je erkent dat je eruit hebt geleerd. Maar vermijd vooral destructieve ruzies. Te zware ruzies raken aan de basisveiligheid van een kind. En als een kind zich niet meer veilig of beschermd voelt, dan loopt het fout.”

Met andere woorden: ga geen conflicten uit de weg, en ga gerust eens de discussie aan met je kinderen in de buurt, maar hou het wel netjes. “Je kan de goeie dingen in het leven pas erkennen vanuit het idee dat er soms frictie is,” volgens Wim Van den Broeck.

 

Bron: De Morgen

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes