6995fi.jpg

Spelen met poppen bevordert empathie en sociale vaardigheden van kinderen

5/10/2020
Mamabaas
Door Mamabaas

Neurowetenschappers van de universiteit van Cardiff hebben samen met Barbie een nieuwe studie opgezet, waarbij voor het eerst neurologische beeldvorming werd gebruikt om het effect van spelen met poppen te onderzoeken. Op die manier wilden de wetenschappers in kaart brengen welke impact spelen met poppen precies heeft op het brein van kinderen.

Tijdens de studie werd de hersenactiviteit van 33 kinderen tussen 4 en 8 jaar oud bekeken. Dat deden ze tijdens verschillende spelvormen: de kinderen speelden samen met iemand anders met poppen (de onderzoeksassistent), speelden alleen met poppen, speelden alleen op de tablet en speelden samen met iemand anders op de tablet (de onderzoeksassistent). Daarbij werden verschillende barbiepoppen en -speelsets gebruikt, en die werden aan het begin van de test telkens op dezelfde plek teruggezet om dezelfde ervaring te garanderen voor alle kinderen. Op de tablet speelden kinderen open en creatieve spelletjes om een soortgelijke speelervaring te bieden als bij het spelen met poppen.

Wat bleek? Wanneer de kinderen met poppen speelden, werden hersengebieden geactiveerd die de ontwikkeling van empathie en sociale informatieverwerkingsvaardigheden bevorderen. Dat was zowel het geval wanneer ze alleen speelden als wanneer ze samen speelden. Ook het geslacht van de kinderen speelde daarbij geen rol. Wanneer de kinderen alleen met hun tablet speelden werden deze hersengebieden veel minder geactiveerd, ook al waren de spelletjes redelijk creatief.

Dr. Gerson legt uit: ‘Dit is een compleet nieuwe bevinding. We gebruiken dit gebied van de hersenen als we aan andere mensen denken, en meer specifiek aan de gedachten of gevoelens van een ander. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het oplossen van vraagstukken of het bouwen van torens, moedigt spelen met poppen kinderen aan om hun eigen kleine denkbeeldige wereldje te creëren. Kinderen worden aangezet om na te denken over andere mensen en over hoe ze met elkaar omgaan. Dat dit hersengebied tijdens de studie werd geactiveerd, toont aan dat spelen met poppen kinderen helpt om bepaalde sociale vaardigheden in te oefenen die ze op latere leeftijd nodig zullen hebben.’

Empathie is een cruciale sociale vaardigheid

Barbie liet zelf een wereldwijd onderzoek uitvoeren waarbij meer dan 15.000 ouders uit 22 landen werden bevraagd om de relevantie van deze neurowetenschappelijke bevindingen te achterhalen. Daaruit blijkt dat 91% van de ouders empathie beschouwt als een cruciale sociale vaardigheid. Zij willen dan ook dat hun kind deze competentie ontwikkelt, maar slechts 26% is zich ervan bewust dat met de poppen spelen hierbij kan helpen.

Nu kinderen meer tijd thuis doorbrengen, maken ouders zich meer zorgen over de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij hun kinderen. 70% van de ouders geeft aan zich zorgen te maken over hoe het isolement in coronatijden hun kind zal beïnvloeden en hoe hun kind met anderen omgaat. 74% van de ouders moedigt hun kind eerder aan om met bepaald speelgoed te spelen als ze weten dat het hun kind helpt bij de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden zoals empathie.

Dr. Michele Borba, toonaangevend empathiedeskundige, auteur en pedagogisch psycholoog: ‘De recente wetenschappelijke bevindingen van de universiteit van Cardiff en Barbie zijn heel relevant voor de tijd waarin we leven, zeker gezien de beperkte sociale interactie voor onze kinderen. Het is bewezen dat kinderen die al vroeg in het leven empathie en sociale vaardigheden hebben ontwikkeld meer kans hebben om betere cijfers te halen, langer op school te blijven en over het algemeen gezondere keuzes te maken. Empathische kinderen komen ook eerder op voor een kind dat gepest wordt en proberen het conflict op te lossen. Het feit dat kinderen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen door met poppen als Barbie te spelen, is opmerkelijke en nuttige informatie voor ouders.’

Verder onderzoek

De resultaten van het onderzoek werden vorige week gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience. De studie is een eerste stap om meer inzicht te krijgen in de positieve impact van spelen met poppen, maar er is nog verder onderzoek nodig om voort te bouwen op die eerste bevindingen. Daarom zullen de wetenschappers van de universiteit van Cardiff zich samen met Mattel verder toeleggen op neurowetenschappelijk onderzoek rond dit thema in 2021.

Dr. Marcia Goddard, neurowetenschapper en auteur van het boek ‘Brein in aanbouw’ boog zich over het onderzoek: ‘Dit geeft voor het eerst neurowetenschappelijk bewijs voor iets wat we al langer dachten: fantasiespel heeft een duidelijk meetbaar effect op de sociale ontwikkeling van kinderen en stimuleert het empathisch vermogen. Deze bevestiging is belangrijk, omdat we nu met zekerheid kunnen zeggen dat het zinvol en misschien zelfs wel essentieel is om kinderen te stimuleren deel te nemen aan fantasiespel, bijvoorbeeld door met poppen te spelen. Het feit dat er geen geslachtsverschillen werden gevonden, bevestigt het beeld dat dit niet alleen van toepassing is op meisjes, wat vanuit de traditionele geslachtsrollen vaak wordt gedacht, maar ook op jongens. Empathisch vermogen is een van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. Het is dus cruciaal dat we hier aandacht aan blijven besteden, zowel in de opvoeding als in het onderwijs.’

 

 

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Barbie. Meer lezen over ons advertentiebeleid kun je hier. 

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes