2816fi.jpg

Wat als je zwanger bent en ontslagen wordt?

7/05/2021

Het is de vrees van veel zwangere vrouwen: dat je zult vervangen worden door iemand anders en zelf ontslag zult krijgen. Maar de wet bepaalt dat het niet mag, dus eigenlijk hoef je je niet te veel zorgen te maken. HR-expert Valerie overloopt even de basics.

Je mag niet ontslagen worden

 • Als zwangere werkneemster mag je niet ontslagen worden in de periode die begint op de dag dat je je werkgever op de hoogte brengt van je zwangerschap (via een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum) tot een maand na het einde van je moederschapsverlof. 
   
 • Ook tijdens de periode van ouderschapsverlof kan je werkgever je niet ontslaan. Je bent beschermd vanaf het moment dat je deze vorm van thematisch verlof tot 3 maandan na de einddatum van je ouderschapsverlof.

Wat als je wel ontslagen wordt?

Stel dat je toch ontslagen wordt tijdens je zwangerschap of ouderschapsverlof en de reden daarvan is je zwangerschap of het feit dat je ouderschapsverlof neemt, dan dient je werkgever je een bijzondere vergoeding van 6 maanden loon bovenop je normale opzeggingsvergoeding te betalen. Je ontslag zelf kan niet ongedaan gemaakt worden, want dat is definitief. Bij een rechtmatig ontslag door de werkgever wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens de duur van het moederschapsverlof.

Ontslagbescherming is niet onvoorwaardelijk

 • De ontslagbescherming tijdens zwangerschap, moederschapsverlof of ouderschapsverlof is niet onvoorwaardelijk. Maak je een zware fout die een ontslag om dringende reden rechtvaardigt, of liggen bijvoorbeeld economische redenen aan de basis, dan is ontslag wel rechtmatig. Je mag dus alleen niet ontslagen worden om redenen die direct of indirect te maken hebben met je zwangerschap.
   
 • Je hebt het recht om binnen de 2 maanden na je ontslag aan je werkgever te vragen wat de reden van ontslag is (op verzoek moet de werkgever dit ook schriftelijk meedelen).
   
 • Als de werkgever niet kan aantonen dat je ontslag niets met je zwangeschap of ouderschapsverlof te maken heeft, zal hij een beschermingsvergoeding moeten uitbetalen.

Hoe zit het in Nederland?

Voor alle informatie omtrent dit onderwerp kun je terecht op de site van de Rijksoverheid via deze link.