We moeten af van het ‘gemiddelde’ kind

  • door Mama

We moeten af van het 'gemiddelde' kind. Een doorsnee kind bestaat niet, want elke baby is uniek. Wat is dat toch met die consultatiebureaus en hun grafiekjes en metingen?

Naar jouw gevoel een perfect normale baby

Eerst en vooral: ik snap waarom ze het doen, dat meten. Maar voor 90 procent van de baby's is het niet nodig. Meer nog, met al hun grafiekjes maken ze jonge ouders alleen maar zenuwachtig. Een paar millimeters/grammen verschil en je kind valt buiten de curve. En dan? Zelfs al gaat het over groei gespreid over een bepaalde tijdspanne, dan nog geeft één verkeerde meting een totaal ander beeld.

Onze zoon bijvoorbeeld is geboren met een normaal tot klein hoofdje. Een dikke maand nadien meette hij opeens een paar centimeter meer. Onze kanjer groeide explosief! 'Oei mevrouw, dat is niet goed. Meer nog, dat kan duiden op een waterhoofdje.'

Slik. Daar zit je dan, als ouder, met je ukje op de schoot. Naar jouw gevoel een perfect normale baby. Omdat gevoel niet alles zegt natuurlijk, wisten we van de kinderarts al dat hij gewoon de anatomie van de papa volgt. Maar daar zit je dan, als jonge ouder, met je neus op de grafiekjes gedrukt en je kind een rode lijn die buiten de 'gewenste' curve valt.

Maak ouders niet onnodig ongerust

Trouwens, borstvoedingskindjes groeien anders dan flessenkindjes. Allebei de groepen kunnen het goed doen, maar toch een andere groeicurve volgen. Dan is het toch niet aan het consultatiebureau om dat in gemiddelden te willen gieten volgens het groeipatroon van de tweede groep?

Dus alsjeblief consultatiebureaus, maak ouders niet onnodig ongerust en signaleer pas mogelijke risico's wanneer dit echt aan de orde is!

O, en mijn zoontje? Die heeft een heel groot maar verder perfect normaal en allerschattigst hoofdje!