4906fi.jpg

Tien dingen die je kinderen gelukkiger maken

4/10/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Je kindertijd is een speciale tijd in je leven. Het is een tijd van ontdekken, spelen, je verbazen en je amuseren terwijl je de wereld rond je leert kennen. Voor ouders kan deze tijd soms wat zorgen met zich meebrengen, omdat ze zich ervan willen verzekeren dat hun kinderen gezond en gelukkig zijn. Natuurlijk gebeuren er dingen in het leven die een invloed kunnen hebben op die kindertijd, maar ongeacht de omstandigheden is het geluk van een kind het allerbelangrijkste voor wie dat kind liefheeft.

Hieronder vind je 10 wetenschappelijk bewezen tips die helpen een gezonde en gelukkige kindertijd te creëren voor je kind. Of je nu een ouder bent, of een wensouder, of iemand die gewoon graag kinderen ziet, we hopen dat deze tips je wat inzicht geven in hoe je een kind kan helpen om gezonder en gelukkiger te zijn.

1. Geef hen veel tijd om te spelen

De eerste verantwoordelijkheid van een kind is om te spelen, of dat zou het toch in elk geval moeten zijn. Ja, een kind zal uiteindelijk huiswerk hebben en zal meer te doen hebben dan alleen maar spelen. Maar een kind, van peuter tot adolescent, zou de vrijheid moeten hebben om zich simpelweg te amuseren.

Volgens Peter Gray, een kinderpsycholoog en professor, leren kinderen de belangrijkste lessen in het leven van andere kinderen, niet van volwassenen. Ze kunnen niet, of minder, leren van interacties met volwassenen.

Dus, stuur je kinderen naar buiten en laat hen spelen.

2. Bespaar je kind ruzies of zware discussies

De hersenen van kinderen ontwikkelen ongelooflijk snel. Wanneer ze geconfronteerd worden met problemen en onzekerheden van volwassenen, kan dat een negatieve invloed hebben op hun delicate mentale staat, waardoor ze zich zorgen kunnen maken en zich onzeker kunnen voelen.

Kinderen zouden geen stressvolle conversaties van volwassenen moeten horen – in het bijzijn van kinderen is absoluut niet het goeie moment.

3. Vergelijk je kind niet met anderen

De druk om te slagen in de maatschappij van vandaag maakt het soms verleidelijk om al van kleinsaf competitiviteit aan te moedigen – en sommige ouders doen dat door hun kind te vergelijken met anderen. Andere ouders wijzen hun kind graag op de positieve eigenschappen van anderen, in de hoop dat hun kind die zal overnemen.

Wetenschappers zeggen dat zulke vergelijkingen een negatief effect kunnen hebben op het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van een kind.

4. Leer je kind de voordelen van negatieve emoties

Een kind is, uiteraard, niet erg matuur. Bijna elk kind zal weleens spontane uitbarstingen van kwaadheid, jaloezie, verdriet etc. ervaren. Dat gedrag is een prima opportuniteit voor de volwassene om iets aan te leren.

Dr. John Gottman wijst op de populaire trend om het ‘slechte gedrag’ van een kind – zijn negatieve emoties – te bestraffen. Het is echt beter om het gedrag te erkennen door het kind aan te leren dat iedereen negatieve emoties ervaart, en hoe het op een constructieve manier met die emoties kan omgaan.

5. Erken de inspanningen van je kind

Op een bepaalde leeftijd weten kinderen dat hard werk nodig is om ergens te geraken. Het is belangrijk om er dan oog voor te hebben wanneer het kind het onderste uit de kan haalt om iets te bereiken.

Dr. Carol S. Dweck vertelt dat ze ouders de boodschap meegeeft om eerder te focussen op het proces, zoals hard werken of zich concentreren. Het is beter om daar iets positiefs over te zeggen, dan “Je bent zo slim”, of “Je bent hier zo goed in”.

6. Hou familietradities in ere

Allerlei dingen samen doen als een gezin is een teken van een stabiele thuis. En stabiliteit is een belangrijk aspect in de ontwikkeling bij kinderen.

Regelmatig tijd doorbrengen met het hele gezin biedt vijf belangrijke voordelen: het kind voelt zich belangrijk en geliefd; het kind ziet positieve eigenschappen bij volwassenen; ouders worden geconfronteerd met de zwaktes van hun kind waardoor ze het beter kunnen begeleiden; het kind kan zijn gedachtes en gevoelens beter uitdrukken; en de ouder en het kind ontwikkelen een sterkere band.

7. Geef hen de kans om dingen uit te proberen

Kinderen hebben in zekere mate nood aan supervisie; maar ouders kunnen overdrijven door elke beweging met argusogen in de gaten te houden. Dat ‘over-opvoeden’ is contraproductief voor de ontwikkeling.

Wetenschappers stellen: Uit huidige studies blijkt dat extreme aandacht van ouders voor hun kind en hun ingebeelde noden en problemen ervoor zorgt dat ze minder verwachten van hun kind. Op zijn beurt leidt dat ertoe dat hun kinderen zelden geconfronteerd worden met negatieve situaties, waardoor ze de kans niet krijgen om daarmee te leren omgaan, veerkrachtiger en matuurder te worden en andere essentiële vaardigheden aan te leren.

8. Leer hen (individuele) verantwoordelijkheid aan

Als aanvulling op het vorige puntje, het is belangrijk om kinderen de kans te geven hun verantwoordelijkheden (zoals huiswerk, taakjes in het huishouden) te vervullen zonder hen te micromanagen.

Waarom? Volgens kinderpsychologen kan een teveel aan toezicht ertoe leiden dat een kind een “ik kan dat niet alleen” houding aanneemt. Een zekere mate aan aandacht – en discipline – is noodzakelijk voor een kind om de consequenties in te zien van het afschuiven van verantwoordelijkheden, maar excessieve supervisie is niet efficiënt.

9. Creëer mooie herinneringen

Uit een experiment blijkt dat volwassenen die kunnen terugkijken op mooie herinneringen uit hun kindertijd “een verhoogd gevoel van morele verplichtingen vertoonden”.

De deelnemers aan het experiment die actieve herinneringen hadden aan hun kindertijd waren meer geneigd om de onderzoekers te helpen met een extra taak, onethisch gedrag hard te veroordelen of geld te doneren aan een goed doel.

Door gelukkige herinneringen te creëren voor je kinderen bereid je hen dus voor om gelukkige én warmhartige volwassenen te worden.

10. Wees zelf gelukkig!

Kinderen leren door wat ze zien en horen, zowel in positieve als in negatieve zin. Als een volwassene positief gedrag stelt, dan is een kind meer geneigd dat ook te doen. Volgen psychologe Carolyn Cowan gedijen kinderen niet goed als de volwassenen in hun omgeving geen zorg dragen voor zichzelf en hun relaties.

 

Bron: Power of Positivity

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes