vruchtbaarheidsbehandeling

Vruchtbaarheidsbehandelingen als wensmama: wat is de impact op je professionele leven?

20/06/2022

In Vlaanderen wordt 1 op de 13 vrouwen zwanger na vruchtbaarheidsbehandelingen. Vrouwen met een drukke succesvolle professionele carrière hebben een grotere kans dan gemiddeld om nog ongewenst kinderloos te zijn tegen de tijd dat hun meest vruchtbare jaren al achter zich liggen, zo blijkt uit onderzoek. Soms zijn vruchtbaarheidsbehandelingen dan nodig om zwanger te worden. Ook het steeds groter wordende aantal succesvolle professionele vrouwen die als single hun kinderwens vervullen, zijn vaak aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen.

Hieronder vind je drie veel gehoorde bezorgdheden van vrouwen met een drukke professionele loopbaan wanneer ze te maken krijgen met een tijdverslindend, fysiek en emotioneel veeleisend  traject van medische vruchtbaarheidsbehandelingen. 

1. “Hoe combineer ik vruchtbaarheidsbehandelingen met mijn drukke professionele leven?"

Nee, het is niet evident om  medische vruchtbaarheidsbehandelingen  te combineren met een drukke job. Door medische controles (echo’s, bloednamen) en handelingen (eicelpunctie, embryotransfer/ inseminatie) - die bovendien moeilijk exact te plannen zijn vooraf -  ben je af en toe afwezig.  Tel daarbij fysieke ongemakken en emotionele stress, en je begrijpt waarom het werkrendement tijdelijk lager kan liggen.

Het kan  onwennig voelen om open kaart te spelen binnen je bedrijf of organisatie.  Toch haal je vaak net een deel van de lading eraf door een vertrouwelijk maar open gesprek te hebben met je leidinggevende. Als jij openheid en flexibiliteit toont van jouw kant, mag je ook makkelijker begrip en flexibiliteit terug verwachten  (bv. plaats- en tijdsonafhankelijk werken, aanpassing uurrooster of taken …). Formuleer bijvoorbeeld een proactief voorstel  over je werkplanning en werkafspraken tijdens je komende behandelingscyclus.

De (Belgische) wetgeving regelt het recht op afwezigheid/ klein verzuim tijdens medische afspraken in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen niet expliciet (de Nederlandse wel). Je kan wel gebruik maken van andere mogelijkheden zoals het voorleggen van een medisch attest, verlof om dwingende redenen of verlof zonder wedde.

2. “Zal ik carrièreconsequenties (promotie missen/ ontslag/…) ondervinden binnen mijn bedrijf of organisatie?”

Vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen niet alleen een tijdelijk lager werkrendement tot gevolg hebben. Wanneer je effectief open kaart speelt binnen je bedrijf of organisatie, maak je daarmee ook kenbaar dat je binnenkort mogelijk zwanger bent. Dat kan kwetsbaar voelen.

Helaas ervaart niet iedereen dan een even positieve reactie van zijn werkgever. Het is dus zeker zinvol om eerst de bedrijfscultuur op te snuiven.

Het verbod op ontslag (moederschapsbescherming) gaat volgens de letter van de arbeidswetgeving pas in als je al zwanger bent. Weet anderzijds dat Europese rechtspraak en de (Belgische) genderwet verduidelijken dat discriminatie op het werk op basis van vruchtbaarheidsbehandelingen een vorm is van discriminatie op basis van geslacht en dus aanvechtbaar is.

Heel wat grote bedrijven (Johnson & Johnson, Starbucks, Apple, Amazon, Ernst & Young, Unilever, Tesla,… zijn er enkele van de lange lijst) staan net bekend als ‘fertility friendly companies’. Zij bieden interessante voorwaarden (ook financieel, wat betreft ziekteverzekeringen) aan bij vruchtbaarheidsbehandelingen van werknemers. Deze bedrijven hebben begrepen dat ze dit op een positieve manier kunnen uitspelen in functie van hun imago en het aantrekken en behouden van partners, klanten en getalenteerde werknemers.

3. “Heeft werkgerelateerde stress een negatieve invloed op  de uitkomst van mijn behandeling? Zet ik mijn loopbaan daarom beter op een lager pitje?”

Onderzoek wijst uit dat extreme stress effect heeft op je hormonenhuishouding en in die zin op je zwangerschapskansen. Hoeveel stress daarvoor nodig is en of dat in een hormonaal ondersteunde behandelingscyclus invloed heeft, is niet gekend. 

Werken aan je emotionele veerkracht is sowieso nodig om overeind te blijven op je werk en vooral in dit emotioneel beladen traject. Statistieken laten zien dat er een hoge “drop out rate” is bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De mentale belasting is reden nr. 1 om vroegtijdig af te haken, t.t.z. nog vooraleer er een zwangerschap is, als artsen afraden om verder te proberen of als de terugbetaalde pogingen op zijn. 

Zie je professionele leven - waarin je gedreven en goed bent - ook als positief element binnen dit  meeslepend traject van vruchtbaarheidsbehandelingen.  Werk staat bijvoorbeeld voor afleiding, zelfvertrouwen en controle (“het gevoel iets wél in de hand hebben”).

 

Viki Peeters coacht succesvolle vrouwen met een luid tikkende biologische klok die bij hun kinderwens- als single of als koppel- spermadonatie of eiceldonatie overwegen.  Je kan een online gratis matchgesprek aanvragen.