Viki Peeters

Kinderwensconsulent en miskraambegeleiding

Viki is een IVF-survivor. Ze botste op de frustraties van een jarenlang fertiliteitstraject en het verdriet na verschillende miskramen.  Intussen is ze mama van 2 coole jongens, kinderwensconsulent (UCLL Hogeschool en Kinderwens Vlaanderen), professionele integrale coach (Yourcoach Gent) en gespecialiseerd in miskraambegeleiding (Miskraambegeleiding.nl).

Bij De Fertiliteitsmentor biedt Viki begeleiding en empowerment aan gedreven, zelfbewuste vrouwen met een luid tikkende biologische klok en een moederschapswens.  Ze laat hen ontdekken hoe ze zelf aan het roer van hun prangende moederschapswens komen te staan, door te focussen op hetgeen ze daarbij wél onder controle hebben: de keuzes die ze te maken hebben, hoe ze daarbij verschillende vormen van verlies te integreren hebben in hun verhaal en hoe ze om te gaan hebben met stress en tijdsdruk, hun sociale omgeving en- last but not least- zichzelf. Ze streeft er zo naar dat deze vrouwen de meest sterke en besluitvaardige versie van zichzelf ontdekken en de stappen durven zetten die goed voelen op weg naar het moederschap. Een bijzonder aandachtspunt van haar daarbij is ook het emotioneel begeleiden van vrouwen die een kindje verloren tijdens hun zwangerschap, hoe pril dan ook.

Viki herwerkte haar integratieproef als kinderwensconsulent i.s.m. patiëntenvereniging De Verdwaalde Ooievaar tot een brochure voor werkgevers: “Vruchtbaarheidsbehandelingen optimaal integreren in de werksituatie: een win-win voor werkgever en werknemer”.

Ze schreef een doe-boekje  “Haal zo veel méér uit de communicatie met je artsen- Een verfrissende kijk op de medische gesprekken doorheen je fertiliteitstraject” dat wensouders op weg zet om doktersgesprekken goed voor te bereiden en efficiënt aan te pakken en dat gratis te verkrijgen is via haar website.