mama in de zetel met baby en dochter

Mama, hoe voel jij je? Niet altijd geweldig, zo blijkt …

9/11/2022
Mamabaas
Door Mamabaas

Onlangs vroegen we jullie in onze grote welzijnsenquête hoe jullie zich als mama voelden. Zitten jullie goed in jullie vel? Houden jullie probleemloos al die ballen in de lucht? De antwoorden maken ons niet altijd even gelukkig. Want het algemene welzijnsgevoel van onze mama’s is verre van optimaal. Vooral mama’s met jonge kindjes hebben het doorgaans zwaar.

We legden de resultaten van onze welzijnsenquête voor aan psychologen Moîra Mikolajczak en Isabelle Roskam, beide experten op het vlak van parentale burn-out.

0 tot 3 jaar: moeilijke tijd

Het grootste deel van de mama’s die onze enquête invulden is mama van kindjes onder de 3 jaar. En dat zien we in de resultaten. Het is geen geheim dat je met erg jonge kindjes je handen vol hebt. Het is geen makkelijke tijd, aangezien kinderen dan totaal afhankelijk zijn van hun ouder(s).

Me-time?

Een groot aantal Vlaamse mama’s heeft 1 tot 4 uur per week tijd voor zichzelf. Iets meer dan 15 % komt zelfs aan minder dan 1 uur me-time toe. Dat is bijzonder weinig: het komt neer op minder dan 1 uur per dag. Waarschijnlijk zijn het dan zelfs slechts enkele korte momentjes tijdens de week, aangezien het weekend meegerekend wordt in het antwoord.”

“Je merkt duidelijk dat mama’s te weinig tijd hebben om te recupereren. Belgische statistieken tonen trouwens aan dat mannen ook in het weekend veel meer kunnen recupereren dan vrouwen. Tijdens de week houden vrouwen zich vooral bezig met de ouderlijke en huishoudelijke taken en mannen leggen zich eerder toe op het werk. Dan is er een beter evenwicht.”

“Maar in het weekend blijven vrouwen die taken verderzetten, waardoor ze dus minder tijd krijgen om uit te blazen. Op de vraag wat mama’s het meeste missen, antwoordden ze trouwens vooral ‘tijd voor zichzelf’.”

Moe, moeder …

Meer dan 80 % van de mama’s voelt zich meerdere keren per week tot zelfs de hele tijd vermoeid. Onrustwekkende resultaten toch, ook als je vermoeidheid lostrekt van slaperigheid. Vermoeidheid is eerder een emotionele toestand waarin je je bevindt, waarvan de oorzaken uiteenlopend kunnen zijn. Slaperig zijn is eerder een fysieke toestand."

“Vermoeidheid los je op door te rusten. Slaperigheid door … te slapen. Bij mama’s met jonge kindjes is dat vermoeide gevoel waarschijnlijk een mix van die emotionele en fysieke toestand.”

Ieder zijn taak

15 % van de mama’s vindt dat de taken tussen hen en hun partner eerlijk verdeeld zijn. In het overgrote deel van de gevallen hebben mama’s de insruk dat ze meer of zelfs veel meer doen dan hun partner. Dat komt grotendeels overeen met wetenschappelijke resultaten die aantonen dat 65 % van de ouderlijke en huishoudelijke taken op de schouders van vrouwen rusten.”

“Die ongelijkheid in de taakverdeling verklaart natuurlijk voor een deel ook de graad van vermoeidheid bij de mama’s’ (zie hierboven). Emotionele uitputting weegt zwaarder door op je lichaam dan professionele uitputting. En zoals we al aanhaalden, recupereren mama’s veel minder tijdens het weekend na een zware week.”

Work én life én mama

“Als ze het evenwicht tussen hun leven als mama, sociaal leven en relationele leven moeten bepalen op een schaal van 0 tot 10, geeft slechts 12 % van de mama’s een score tussen 7 en 10. Met andere woorden: er is geen goed evenwicht.”

“Ook deze resultaten bevestigen de wetenschappelijke studies rond dit thema, die aantonen dat het voor mama’s erg moeilijk is om dat juiste evenwicht te vinden in de eerste 5 levensjaren van hun kind. In die periode is het vooral je relatie en leven als koppel dat eronder lijdt. Soms ook je professionele leven.”

Moeilijke taak als mama

Meer dan 50 % van de mama’s geeft aan dat ze het leven als mama behoorlijk lastig vinden (op een moeilijkheidsschaal van 0 tot 10 geven ze een score tussen 7 en 10). De meerderheid vindt haar moederrol dus moeilijk. Cijfers en resultaten die nauw samenhangen met het vermoeidheidsniveau en het gebrek aan ontspanning en tijd voor zichzelf.”

“Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel: ouder zijn is een moeilijke én vermoeiende taak. En voor een vermoeide mama valt het nog zwaarder om haar rol op te nemen. Nog meer als ze niet voldoende tijd heeft om te recupereren, niet voldoende hulp krijgt van haar partner of voldoende erkenning van wat ze allemaal doet.”

Wil je graag meer weten over dit onderwerp?

In onze masterclass ‘The kids are alright, nu de ouders nog’ vertelt Lies Clerx, klinisch en gezondheidspsycholoog, je alles wat je over parentale burn-outs moet weten. Ze legt uit was een parentale burn-out is, welke fases er zijn, welke risicofactoren en welke oplossingen er zijn om uit deze situatie te geraken. 

Parentale Burnout Masterclass
Mama Baas Plus Masterclasses

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes