peuters spelen

Terug naar opvang of kleuterklas: vergeet je kinderopvang- en kleutertoeslag niet

6/09/2023
Mamabaas
Door Mamabaas

Je kindje naar de crèche of onthaalhouder sturen, dat kost wel wat geld. Heb je meer dan één kindje in de kinderopvang, dan voel je dat zeker in je portemonnee. En eens ze naar de kleuterschool gaan, hebben ze ook weer van alles nodig. Maar weet je dat je kan rekenen op financiële steuntjes?

Je krijgt van je uitbetaler van je Groeipakket ook een maandelijkse toeslag als je mini naar de kinderopvang gaat of een jaarlijkse toeslag als je kleintje naar de kleuterschool gaat. De zogenaamde kinderopvang- en kleutertoeslag.

1. Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een extraatje dat een uitbetaler van het Groeipakket, zoals Parentia, uitbetaalt. In principe heeft elk kind recht op de kinderopvangtoeslag, al zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden – maar daaraan voldoen de meeste kindjes wel:

 • Je kindje gaat nog niet naar de kleuterschool.
 • Je kindje gaat naar een door Kind en Gezin erkende kinderopvang.
 • Die kinderopvang is niet-inkomensgerelateerd. Dat wil zeggen dat het tarief dat je betaalt in de kinderopvang niet berekend wordt op basis van je gezinsinkomen.
 • Je kindje heeft de Belgische nationaliteit, of, als het de Belgische nationaliteit niet bezit, is toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven.

Is je kindje jonger dan 2,5 jaar en voldoet het aan die 4 voorwaarden? Helemaal oké, dan heb je altijd recht op de kinderopvangtoeslag. Is je kindje ouder dan 2,5, dan krijg je de toeslag tot zij of hij naar de kleuterschool gaat.

Dit zijn de voorwaarden voor Vlaanderen. Maar wat als je in Brussel of Wallonië woont? Ook dan heb je recht op de kinderopvangtoeslag, op voorwaarde dat je kindje naar een Nederlandstige, niet-inkomensgerelateerde en door Kind en Gezin erkende opvang gaat.

Hoeveel bedraagt de kinderopvangtoeslag?

Voor een volledige opvangdag krijg je 3,50 euro per kind. Gaat je kindje maar een halve dag naar de opvang, dan krijg je de helft van dit bedrag.

Wat houdt een volledige dag in de opvang precies in? Een volledige dag wordt geteld wanneer je kindje daar meer dan 5 uur verblijft. Voor een halve opvangdag moet hij of zij er minstens 3 uur verblijven.

Hoe ontvang je de kinderopvangtoeslag?

Goed nieuws: je hoeft niets aan te vragen als je in Vlaanderen woont. Je kinderopvang geeft de aanwezigheden van je kindje door aan de uitbetaler van het Groeipakket. En je kinderopvangtoeslag wordt automatisch uitbetaald.

Opgelet: woon je in Brussel of Wallonië of in een buurland, dan gebeurt het niet automatisch en moet je je toeslag wél zelf aanvragen. Maar als je voldoet aan de voorwaarden, hoef je enkel je aansluitingsformulier op te sturen naar je uitbetaler van het Groeipakket. Zij regelen de rest. Makkelijk, toch?

Je krijgt de kinderopvangtoeslag bovenop het maandelijkse basisbedrag van het Groeipakket. Maar beide bedragen staan niet op hetzelfde moment op je rekening.

Als je uitbetaler het aantal opvangdagen van je kinderopvang ontvangt voor de 15de van de maand, dan krijg je de kinderopvangtoeslag op de 20ste van de maand. Geeft je kinderopvang de gegevens pas door na de 15de van de maand, dan krijg je de toeslag op de vroegst mogelijke uitbetalingsdatum na het ontvangen van de opvangdagen

 

2. Kleutertoeslag

Wat is het?

De kleutertoeslag is nog zo een van die extraatjes die een uitbetaler van het Groeipakket, zoals Parentia, uitbetaalt. Alle kleuters van 3 en 4 jaar die in Vlaanderen of Brussel naar een Nederlandstalige school gaan hebben recht op een kleutertoeslag.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

1. Voor een kleuter van 3 jaar

 • Je kindje is ingeschreven in een door de Vlaamse gemeenschap erkende gefinancieerde of gesubsidieerde gewone of buitengewone school.
 • Je kind heeft de Belgische nationaliteit, of, als het de Belgische nationaliteit niet bezit, is toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven. Is je kind gedomicilieerd buiten België dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • Je kind is al 2 jaar oud vóór het kalenderjaar begint waarin je de toeslag kan ontvangen.
 • Je hebt je kindje ten laatste twee maanden na zijn of haar 3de verjaardag ingeschreven in de kleuterschool.

2. Voor een kleuter van 4 jaar

 • Je kindje is ingeschreven in een door de Vlaamse gemeenschap erkende gefinancieerde of gesubsidieerde gewone of buitengewone school.
 • Je kind heeft de Belgische nationaliteit, of, als het de Belgische nationaliteit niet bezit, is toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven. Is je kind gedomicilieerd buiten België dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • Je kind is al 3 jaar oud op 31 december van het kalenderjaar voor het jaar waarin je de toeslag kan ontvangen.
 • Je kindje blijft ingeschreven in het kleuteronderwijs.
 • Je kindje is voldoende aanwezig geweest in het vorige schooljaar van het kleuteronderwijs.

Wat moet je verstaan onder ‘voldoende aanwezig’? Dat bepaalt je natuurlijk niet zelf. Daarvoor ligt een regel vast. Je kleuter is voldoende aanwezig als die

 • 150 halve schooldagen op school is in de eerste kleuterklas tijdens het schooljaar dat het start in het jaar dat je kindje 3 jaar wordt.
 • 185 halve schooldagen op school in de tweede kleuterklas tijdens het schooljaar dat het start in het jaar dat je kindje 4 jaar wordt.

Hoeveel bedraagt de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag is een bedrag dat een keer per jaar wordt uitbetaald. Het gaat om 140,72 euro in 2023 en 143,53 euro in 2024 per volledig schooljaar. In totaal kan je deze toeslag twee keer krijgen: wanneer je kleuter 3 jaar is en wanneer hij of zij 4 jaar is.

 

Hoe ontvang je de kleutertoeslag?

De kleutertoeslag staat samen met het basisbedrag van het Groeipakket op je rekening, zo rond de 8ste van de maand. Een maand na de verjaardag van je kindje wordt het gestort.

Als je in Vlaanderen woont en je kinderen gaan naar het Nederlandstalige onderwijs, dan hoef je eigenlijk niets extra te regelen of aan te vragen. Je uitbetaler van het Groeipakket betaalt je dan automatisch ook de kleutertoeslag.

Woon je in Brussel of Wallonië, of in een buurland, en gaat je kleuter naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? Dan moet je wel nog een aansluitingsformulier opsturen. Verder doet je uitbetaler van het Groeipakket de rest.

 

Extra’s

Wist je dat je ook nog recht hebt op een schoolbonus als je schoolgaande kinderen hebt? En voor ouders die het financieel wat moeilijker hebben, is er ook nog een schooltoeslag.

 

* Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Parentia, uitbetaler van het Groeipakket. Meer info over ons advertentiebeleid vind je hier.

Disclaimer Parentia

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes