4675fi.jpg

Binnenkort minimaal tien dagen vaderschapsverlof in de volledige EU?

27/04/2017
Mamabaas
Door Mamabaas

De Europese Commissie lanceert een voorstel om vaders in alle lidstaten minimaal tien dagen betaald verlof te geven na de geboorte van hun kind. Bovendien pleit de Commissie ervoor dat meer mannen effectief gebruik zouden maken van hun recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, en daarom zou dat recht binnenkort niet langer overdraagbaar zijn naar de moeder. Ouderschapsverlof zou ook mogen opgenomen worden tot de leeftijd van 12 jaar in plaats van 8 jaar.

Momenteel zijn er grote nationale verschillen op het vlak van vaderschapsverlof. In sommige landen hebben vaders geen recht op verlof na de geboorte van hun kind. Dat is ondermeer het geval in Duitsland, Ierland en Tsjechië. In andere landen loopt dat verlof dan weer op tot 54 dagen (Finland) of zelfs 90 dagen (Slovenië). Onze noorderburen bijvoorbeeld moeten het stellen met slechts 2 dagen. Hoog tijd dus om hier toch een beetje een lijn in te trekken. Al zal er voor Belgische papa’s weinig veranderen, want in België bedraagt het vaderschapsverlof al tien dagen, zoals in het voorstel van de Commissie.   

In België was ouderschapsverlof ook al niet overdraagbaar, maar in sommige lidstaten is dat wel het geval. Heel vaak draagt de vader zijn dagen dan over aan de moeder, zodat zij de huishoudelijke taken in die periode volledig op zich kan nemen. Maar dat komt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt uiteraard niet ten goede, vandaar het voorstel om die overdraagbaarheid te schrappen.

Sociale pijler

De voorbije jaren kwam er steeds meer kritiek dat de Europese Unie louter een liberale vrijhandelszone was geworden. Met deze plannen wil de Commissie nu echter ook voor een brede sociale pijler van de EU zorgen. En dat wordt hoog tijd, want door de crisis, de globalisering en de veranderende arbeidsmarkt wordt er te veel gefocust op het financieel-economische vlak. Bovendien stammen de huidige sociale wetten (en opvattingen) nog uit de jaren 90 van de vorige eeuw.

In die sociale pijler is er niet alleen ruimte voor vaderschaps- en ouderschapsverlof, maar ook voor mantelzorg. Zo wil men het recht bepleiten om 5 dagen per jaar betaald verlof te krijgen om voor zieke of hulpbehoevende familieleden te zorgen. De uitkering daarvoor zou minimum even hoog moeten zijn als de ziektewetuitkering van het land in kwestie.

De Commissie start ook aan een overlegronde met vakbonden en werkgevers over het recht op sociale zekerheid voor de groeiende groep freelancers en mensen die zonder vast contract aan het werk zijn. Zo wil de Commissie manieren zoeken om iedereen die werkt sociale zekerheid te bieden.

Betere verdeling zorgtaken

Met deze plannen wil de Europese Commissie de combinatie werk – gezin gemakkelijker maken, in de hoop dat de zorgtaken tussen mannen en vrouwen eerlijker verdeeld zullen worden. Er zijn tal van voordelen verbonden aan een betere verlofregeling. Zo krijgen ouders meer tijd met hun kinderen,  verliezen bedrijven minder talentvolle vrouwen en worden er meer belastingen geïnd doordat meer mensen aan het werk blijven.

Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen pleit ervoor dat mannen meer zorgtaken op zich nemen. “Uiteraard gaan we ons niet moeien met de takenverdeling binnen het gezin. Maar het baart ons wel zorgen dat de activiteitsgraad van vrouwen 11 procentpunt lager ligt dan bij mannen, dat er een loonkloof is van 17 procent en een pensioenkloof van 40%. Dat is het rechtstreekse gevolg van het feit dat vrouwen meer zorgtaken op zich nemen en dus minder verdienen. Net daarom zijn zij de eersten om ouderschapsverlof te nemen, want zij moeten financieel vaak minder inleveren dan mannen. En daar willen we verandering in brengen.”

Toch is de kans groot dat de plannen op verzet zullen stuiten binnen de lidstaten, omdat zij vinden dat verlofregelingen rond ouderschap een nationale kwestie zijn. In 2015 nog strandde een voorstel voor een ruimer zwangerschapsverlof omwille van dergelijk protest. Duimen omhoog dat deze voorstellen een beter lot beschoren zijn!

 

Bron: De Redactie