6510fi.jpg

Epidurale verdoving? Een persoonlijke keuze

13/02/2020
Mamabaas
Door Mamabaas

Mama worden is een unieke ervaring die gepaard gaat met veel gevoelens. Positieve gevoelens, waaronder vreugde en blijdschap, maar ook negatieve gevoelens waaronder bezorgdheid en angst. Angst voor de bevalling is een veel voorkomend probleem. Ruim tachtig procent van de vrouwen in Vlaanderen wordt ooit zwanger en ervaart mogelijk stress rond de komst van dit nieuw leven.

Angst tijdens de zwangerschap

Barings-gerelateerde angst is een term die wordt toegekend aan verschillende types van stress bij zwangere vrouwen, gerelateerd aan de toekomstige geboorte van een kind. Onderzoek heeft aangetoond dat één op vijf vrouwen angst voor de bevalling ervaart tijdens de zwangerschap. Zes tot tien procent van de zwangere vrouwen geeft aan zeer ernstige angst te ervaren. Dit fenomeen wordt gekenmerkt door nachtmerries, concentratieproblemen en fysieke klachten waaronder hoge bloeddruk en hoofdpijn.

Deze zwangere vrouwen hebben meer kans op een negatieve bevallingservaring met bijvoorbeeld een verlengde arbeid. Sommige vrouwen geven als gevolg van deze gevoelens de voorkeur aan een keizersnede in plaats van een natuurlijke bevalling. Een negatieve ervaring doet het risico op angst tijdens een volgende zwangerschap toenemen, waarbij de moeder-kind binding en duur van de (eventuele) borstvoeding negatief beïnvloed wordt.

Pijnbeleving tijdens de arbeid

Angst voor de pijn tijdens de arbeid blijkt een van de meest voorkomende redenen voor het ervaren van zulke angst tijdens de zwangerschap. Baringspijn wordt beschouwd als één van de meest intensief ervaren pijn bij vrouwen. Het is een complex fenomeen waarbij sensorische, emotionele en cognitieve dimensies een rol spelen. Gezien het feit dat een geboorte een natuurlijk proces is, kan men verwachten dat alle vrouwen het vermogen hebben om zich tijdens normale weeën aan deze pijn aan te passen.

De mate waarin een zwangere vrouw omgaat met pijn en angst voor pijn staat echter onder invloed van drie categorieën: de biologische, socioculturele en de psychologische invloed. Als onderdeel van de psychologische categorie kan aangenomen worden dat de persoonlijkheid van een zwangere gerelateerd is aan coping tijdens de arbeid en de mate waarin ze angst voor pijn ervaart.

Een voorbeeld: Vrouwen met een extraverte persoonlijkheid zijn sneller geneigd gevoelens over de pijnervaring kenbaar te maken aan de begeleidende vroedvrouw.

Onderzoek: jij kan helpen!

Voor vroedvrouwen is het soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen vrouwen die baat hebben bij een continue begeleiding en vrouwen die op een gegeven moment wél medische pijnbestrijding willen. Als vroedvrouw en student master in de verpleeg- en vroedkunde voer ik daarom een onderzoek uit naar de voorspellende rol van persoonlijkheidsfactoren op de wens voor pijnbestrijding tijdens de arbeid. Ook wordt de relatie tot angst voor de bevalling onderzocht, dit is een primeur in België.

Deze studie zou een grote potentiële waarde kunnen hebben t.a.v. het bewaken van de natuurlijke arbeid, het vermijden van onnodige pijnbestrijding en het te vroeg inzetten van pijnbestrijding. Uit ander onderzoek blijkt dat vrouwen geïndividualiseerde begeleiding aangeven als een van hun behoeften tijdens de zwangerschap en arbeid. Vervolgens kan gesteld worden dat zwangere vrouwen baat hebben bij een begeleiding die afgestemd is op hun persoonlijkheid. Zo kan de kans op een positieve bevallingservaring, via een begeleiding op maat, worden vergroot.

Ben je in het tweede of derde trimester van je zwangerschap? Woon je in Vlaanderen of Nederlandstalig Brussel? Wil jij graag helpen een bijdrage te leveren aan het onderzoek? Dan kan je deelnemen aan de online vragenlijst!

Degraeve Julie – julie.degraeve@student.uantwerpen.be

 

Literatuurlijst

Nilsson, C., Hessman, E., Sjöblom, H., Dencker, A., Jangsten, E., Mollberg, M., Sparud-Lundin, C. (2018). Definitions, measurements and prevalence of fear of childbirth: a systematic review. BMC Pregnancy and Childbirth, 18(28).

Czech, I., Fuchs, P., Fuchs, A., Lorek, M., Tobolska-Lorek, D., Drosdzol-Cop, A., & Sikora, J. (2018). Pharmacological and Non-Pharmacological Methods of Labour Pain Relief-Establishment of Effectiveness and Comparison. International Journal of Environmental Research and Public Health

Dencker, A., Nilsson, C., Begley, C., Jangsten, E., Mollberg, M., Patel , H., Sparud-Lundin, C. (2019). Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: A systematic review. Woman and Birth.

onderzoek

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes