Hoe zit het met co-ouderschap in deze corona-tijden?

  • door Mamabaas

De boodschap is intussen héél duidelijk: blijf zoveel mogelijk in uw kot. Maar wat als je co-ouderschap hebt? Mogen kinderen dan nog van huis wisselen?

Eerst en vooral: er is géén verbod voor kinderen om van de ene naar de andere ouder te verhuizen. Op alles binnen het gezinsverband bestaat er geen verbod. De normale afspraken blijven dus ook nu gelden, deze crisis verandert dus niets aan de gemaakte overeenkomsten of verplichtingen.

De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk in de eigen ‘bubbel’ van het gezin blijft, om besmetting te voorkomen. In het geval van co-ouderschap wordt die bubbel gewoon uitgebreid tot twee bubbels.

De algemene voorwaarden blijven wel geldig: blijf afstand houden en laat de verhuis zo snel mogelijk verlopen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen op de algemene regel.

  • Verblijft het kind bij een ouder die ziek is, dan blijft het kind best bij diezelfde ouder om besmetting van de andere ouder te voorkomen. Vraag zeker (telefonisch) advies aan de huisarts.
  • Is de ouder bij wie het kind op dat moment niet verblijft ziek, dan blijft het kind beter bij de andere ouder, ook weer om besmetting te voorkomen. Vraag ook hierbij (telefonisch) advies aan de huisarts.

Als er twijfels zijn over de wissel, praat er dan zeker over met elkaar en win indien nodig advies in van de huisarts.

Maar als er geen dwingende redenen zijn, dan gaat de wissel dus gewoon door.

Zet de noden van je kind voorop

Zeker vanuit pedagogisch standpunt is het goed om alles te laten doorgaan zoals normaal. Het zijn verwarrende en onzekere tijden, ook voor kinderen. Door de normale verblijfsregeling aan te passen, zou je nog meer onrust creëren bij je kind, terwijl het nu net nood heeft aan stabiliteit en rust.