7688fi.jpg

Waarom een hoge bloeddruk in je zwangerschap gevaarlijk kan zijn

14/10/2021
Mamabaas
Door Mamabaas

Ongeveer vijf tot acht procent van alle zwangere vrouwen ervaart tijdens haar zwangerschap problemen met haar bloeddruk. Pre-eclampsie (of zwangerschapsvergiftiging zoals dat in de volksmond genoemd wordt) is hiervan de zwaarste complicatie en wordt gekenmerkt door een hoge bloeddruk en het voorkomen van eiwitten in de urine. Deze complicatie kan korte- en langetermijngevolgen hebben voor zowel moeder als kind.

Het kan namelijk zo zijn dat je als zwangere vrouw met pre-eclampsie te vroeg moet bevallen, waardoor je kindje van jou gescheiden wordt doordat hij of zij opgevangen moet worden op de neonatologie. De gevolgen van deze prematuriteit kan een kindje lange tijd met zich meedragen: zo hebben deze kinderen een verhoogde kans op een groeiachterstand, visuele en/of gehoor beperkingen, ontwikkelingsstoornissen in hun latere leven en dergelijke meer.

Als zwangere vrouw met een verhoogd risico op bloeddrukproblemen moet je zelf vaak intensiever opgevolgd worden zodat zowel jouw gezondheid als die van je kindje gegarandeerd kan worden. Deze intensieve opvolging uit zich in frequente prenatale controles in het ziekenhuis en, indien nodig, een opname in het ziekenhuis om zo de bloeddruk onder controle te krijgen of om over te gaan tot het inleiden van de bevalling. Deze intensieve opvolging kan als stressvol ervaren worden omwille van de vele verplaatsingen naar het ziekenhuis, de tijd die gespendeerd moet worden aan deze verplaatsingen en raadplegingen, de opvang die geregeld moet worden voor eventuele andere kinderen, en zo verder.

In het Pregnancy REmote MOnitoring (PREMOM) project trachten wij hier op in te spelen en wordt de bloeddruk van de zwangere vanuit haar thuissituatie opgevolgd door de vroedvrouw en de gynaecoloog in het ziekenhuis. Het opvolgen van de gegevens thuis door de zorgverlener in het ziekenhuis wordt telemonitoring genoemd.

Het PREMOM project

Het PREMOM project werd opgestart in januari 2015, in samenwerking met de Universiteit van Hasselt en het Ziekenhuis Oost – Limburg in Genk. Bij zwangere vrouwen met bloeddrukproblemen die deel namen aan het PREMOM project werd een app geïnstalleerd op de smartphone, gekoppeld aan een bloeddrukmeter en een weegschaal. Er werd aan hen gevraagd om twee maal per dag een bloeddruk te meten en om één maal per week hun gewicht te registreren in de app. De verzamelde metingen werden automatisch doorgestuurd naar een computer in het ziekenhuis, waar een studievroedvrouw dagelijks alle waarden controleerde. Indien er zich alarmevents voordeden, dan besprak de vroedvrouw deze met de verantwoordelijke gynaecoloog. Zo nodig konden er interventies uitgevoerd worden

De eerste resultaten – PREMOM I

In de PREMOM I studie (lopend van 2014 – 2018) zagen we dat telemonitoring bij zwangere vrouwen met bloeddrukproblemen zorgde voor een vermindering van het aantal prenatale ziekenhuisopnames, van het aantal diagnoses van pre-eclampsie, het aantal inleidingen van de bevalling en het aantal opnames op de Neonatale Intensieve Zorgen. Op die manier kon de Belgische overheid gemiddeld tussen €740,38 en €1.950,05 per zwangere vrouw besparen met telemonitoring in vergelijking met zwangere vrouwen zonder telemonitoring. Tot slot bleek uit een bevraging bij zowel de zwangere vrouwen als de zorgverleners dat PREMOM voor een toegevoegde waarde zorgt aan het zorgtraject voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op bloeddrukproblemen.

Vervolg onderzoek – PREMOM II

Hoewel de eerder genoemde resultaten positief en veelbelovend zijn, was het nodig om een vervolgstudie uit te voeren met meerdere onderzoekpartners en een sterker studiedesign. Daarom werd in 2019 de PREMOM II studie opgestart. Daarbij worden er zwangere vrouwen vanuit heel Vlaanderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van bloeddrukproblemen gerekruteerd. 

Het ultieme doel van de PREMOM II studie is om over prenatale telemonitoring bij zwangere vrouwen met risico’s op hoge bloeddrukken een correct, gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd antwoord te kunnen geven op (1) de medische effectiviteit, (2) de aanvaardbaarheid in gebruik voor zowel zorgverleners als zwangere vrouwen, en (3) de kostenefficiëntie. Indien één of meerdere van deze antwoorden positief blijken, kan telemonitoring door de Belgische overheid correct worden geïmplementeerd in de prenatale zorg.

Ben jij pril zwanger en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek? Of ken je misschien iemand die dit zou zijn?

Spreek dan jouw gynaecoloog of vroedvrouw aan over dit project, of neem een kijkje op onze website. Hierop staan ook alle contactgegevens van de onderzoekers.

 

dr. Dorien Lanssens
PREMOM II Study Team

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes