4662fi.jpg

Wat als mijn kind pest?

4/11/2019

Heel wat kinderen pesten weleens een ander kind. Het zijn en blijven kinderen die hun grenzen aftasten en uitproberen wat wel en niet kan. Als jouw kind pest, is het daarom nog geen ‘slecht’ of ‘stout’ kind (dat bestaat trouwens niet!). Kinderen hebben duidelijke grenzen nodig om te ervaren wat wel en niet toelaatbaar is, om te leren hoe ze met elkaar en met anderen moeten omgaan... Zo pak je het best aan.

Verboden te pesten

Ga hoe dan ook met je kind in gesprek. Kent jouw kind het verschil tussen plagen en pesten? Leg uit wat pesten is: iemand bewust pijn willen doen, viseren en kwetsen. Het is vervolgens erg belangrijk om te benadrukken dat dit NIET kan, NOOIT, op geen enkele manier, bij geen enkel kind. Maak duidelijk dat je wilt dat dit onmiddellijk stopt, dat je dit niet toelaat.

Hoe ga je ermee om?

Luister aandachtig naar het verhaal van je kind en ga er respectvol mee om. Het is normaal dat dit bij jou als ouder heel wat gevoelens teweegbrengt... Probeer toch ook nu in te zien dat je kind jouw hulp nodig heeft om zijn gedrag te veranderen.

Ga het pestgedrag zeker niet minimaliseren; pesten (op welke manier dan ook) moet zo snel mogelijk stoppen. Zware straffen of dreigen met straffen helpt vaak niet; een pester zal dan zelfs eerder het slachtoffer zien als de schuldige voor deze straf. Zonder te praten en na te denken over de situatie, staat je kind niet stil bij waarom dit gedrag niet oké is. 

Laat je kind nadenken

Laat je kind dus heel goed en herhaaldelijk nadenken over dit gedrag. Welke gevolgen heeft het? Hoe voelt het andere kind zich? Hoe voelt jouw kind zich bij het pesten? Waarom is hij/zij ermee begonnen? Waarom gaat hij/zij daarmee door? Door jouw kind het perspectief te laten innemen van het slachtoffer, zal het ook zijn/haar verantwoordelijkheid hierin meer beseffen en opnemen.

Ga vervolgens ook met je kind aan de slag: stel de verwachting dat je kind actie onderneemt om het andere (gepeste) kind zich beter te laten voelen. Hoe kan jouw kind de gemaakte fouten weer goed maken? Geef je kind de kans hieruit te leren en zijn/haar gedrag aan te passen.

Wat zit erachter?

Het is goed om na te gaan wat er achter het pesten zit. Heel vaak gaan kinderen pesten omwille van een laag zelfbeeld, omdat ze zich niet goed in hun vel voelen. Ze willen zich letterlijk beter voelen door iemand anders zich slecht te laten voelen of te kleineren. Door iemand te viseren die (vaak gemakkelijk) klein te krijgen is, gaan ze zichzelf net wat sterker voelen.

Kinderen die zich goed in hun vel voelen en een positief zelfbeeld hebben, zullen over het algemeen geen andere kinderen pesten. Het heeft eerder te maken met heel veel onzekerheid en de angst of onwil om die onzekerheid te uiten. Bespreek met je kind wat er aan de hand is: ga het niet uit de weg, maar minimaliseer het ook niet. Geen enkele reden is een excuus om iemand te gaan pesten.

Hetzelfde geldt trouwens over het algemeen ook voor meelopers: zij zijn vaak gewoon bang om zelf gepest te worden als ze niet meedoen. Ze willen dus graag bevriend blijven met de pester omdat dat veiliger is...

Biedt en/of vraag ondersteuning

Als je kind je vertelt over zijn/haar pestgedrag (of je komt er op een andere manier achter), dan is het goed om hierover ook altijd contact met school op te nemen. Pesters weten zelf niet altijd bewust waarom ze iemand pesten; vaak is het ook een vicieuze cirkel geworden waar ze zelf moeilijk uit geraken.

Dikwijls hebben ook pesters hulp nodig van volwassenen om iets aan hun gedrag te veranderen. Misschien willen ze wel beter met anderen omgaan, maar weten ze gewoon niet hoe dat moet. Misschien voelen ze zich zelf niet goed in hun vel en kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken.

Blijf je kind uiteraard accepteren en onvoorwaardelijk graag zien, maar benadruk de grenzen en wijs je kind op zijn/haar verantwoordelijkheid. Pesten kan echt niet!

Bestsellers

ongefilterd moederschap lorentia veppi

Ongefilterd moederschap

€ 19.99
mok legendaddy

Koffiemok | legendaddy

€ 16.95
to do hero gezinsplanner

To Do Hero: Gezinsplanner

€ 18.99

Meilleures ventes