2709fi.jpg

Janneke Verbeke

Expert orthopedagogie

Master in de Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek (Universiteit Gent).

Bezig aan opleiding Integratieve Kinder- en Jeugdpsychotherapie (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie).

Groeps-, individuele, school- en huiswerkbegeleidster in een dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg voor schoolgaande jeugd in Gent. 

Orthopedagoge in Paramedisch Centrum Hellebaut in Deurle: studiebegeleiding en individuele begeleiding bij bijkomende problemen zoals studiemethode, werkhouding, faalangst, examenvrees, zelfbeeld, omgaan met gevoelens, opvoedingsondersteuning.