Mama met baby in wipstoel en kleuter

Groeipakket: bereken op hoeveel jij recht hebt met je gezin

8/11/2022
Mamabaas
Door Mamabaas

Een kindje is het kostbaarste dat er is. Geen discussie, want niemand die je hart zo vult. Maar een kindje kost ook centen. Redelijk veel centen. Gelukkig is er financiële hulp van je uitbetaler van het Groeipakket. En dat is toch wel wat. Bereken zelf waarop je recht hebt voor je kind(eren).

Wat is het Groeipakket?

Vroeger kende je het Groeipakket als de maandelijkse kinderbijslag. Een extra financieel steuntje voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Dat extraatje is er nog altijd, maar sinds 1 januari 2019 heeft elke regio in België een eigen kinderbijslagsysteem, met eigen bedragen. In Vlaanderen is dat dus het Groeipakket.

Waaruit bestaat dat Groeipakket precies?

Om te beginnen krijg je bij de geboorte van je kind eenmalig een startbedrag van 1214,49 euro (dat bedrag wordt geregeld geïndexeerd). Het is een bedrag per kind, dus als je bevalt van een meerling, dan krijg je het startbedrag voor elk kindje. Heel handig, als je de babyuitzet moet verzamelen. Vergeet het dus niet aan te vragen bij een uitbetaler van het Groeipakket!

En het goede nieuws is dat je niet hoeft niet te wachten tot je kleintje geboren is om het startbedrag aan te vragen. Via de online tool van Parentia is dat trouwens zo gefikst. Je kan dat doen zodra je zwanger bent. De uitbetaling gebeurt ten vroegste twee maanden voor je uitgerekende bevallingsdatum. Niet aan gedacht terwijl je met je bolle buik rondliep – zwangerschapsdementie, we begrijpen dat ;-)? Geen paniek, je kan de premie nog aanvragen als je kindje al geboren is.

Als je het startbedrag hebt aangevraagd voor je kindje, heb je ook automatisch recht ophet Groeipakket(de vroegere kinderbijslag). Je ontvangt maandelijks een bedrag per kind. Dat start vanaf de eerste maand na de geboorte van je baby en het bedrag staat op je rekening rond de 8ste van de maand die daarop volgt.

Daarnaast krijg je nog heel wat andere toeslagen terwijl je kind opgroeit. Zo is er de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag, de schooltoeslag … Afhankelijk van je situatie kan je ook aanspraak maken op extra toeslagen.

Hoeveel bedraagt jouw Groeipakket?

Wil je weten hoeveel jouw Groeipakket precies bedraagt? Dat kan je makkelijk berekenen via de online calculator van Parentia.

Vul dan de voornamen en de geboortedata in van alle kinderen waarvoor jij en je samenwonende partner voor de maand december 2018 Groeipakket ontvingen. Die info is nodig om het basisbedrag per kind (tussen 98,71 euro en 259,49 euro per kind/maand, eventueel verhoogd met toeslagen), dat op 31 december 2018 werd ‘vastgeklikt’ in de oude Vlaamse kinderbijslagregeling, te bepalen.

Vul ook de gegevens in van de kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019. Zij krijgen het nieuwe vaste basisbedrag (171,49 euro per kind/maand, eventueel verhoogd met toeslagen) van het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling.

De simulatie houdt rekening met alle kinderen die je hebt ingevuld. Als je intussen geen Groeipakket meer ontvangt voor een of meerdere kinderen, hou dan enkel rekening met de bedragen van de kinderen waarvoor je vandaag nog recht hebt.

 

*Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Parentia, uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds). Meer info over ons advertentiebeleid vind je hier.

Disclaimer Parentia