tiener

Drie manieren om van je tiener een zelfverzekerde jongvolwassene te maken

16/12/2022

Ouders die hun kind zien worstelen met zijn zelfvertrouwen, voelen de pijn van het kind als zijn zelfvertrouwen wordt geschaad. Als ouder wil je niks liever dan die pijn overnemen, zodat je kind zich beter voelt. Maar dat kan natuurlijk niet. Wat kun je wél doen om je kind te helpen? Expert Elke Keermaekers schreef er een stuk over in haar boek ‘Emotionele intelligentie bij jongeren’.

Drie manieren om van je kind een zelfverzekerde jongvolwassene te maken 

1. Onvoorwaardelijke liefde 

Zelfvertrouwen is een groeiproces dat al vorm begint te krijgen in de prille kindertijd. Als kind is het erg belangrijk dat de opvoeders onvoorwaardelijke liefde tonen, ook als er eens iets misgaat. Daar wordt het kind sterker van. 

Volwassenen moeten ervoor waken dat hun liefde en goedkeuring niet afhankelijk zijn van de prestaties van het kind, maar aan hun kind tonen dat ze het liefhebben, los van zijn prestaties. Ook bij slechte prestaties is het belangrijk dat ouders klaarstaan voor hun kinderen. Zo tonen ze hun kind dat hun liefde gebaseerd is op wie hun kind is, en niet op wat hij of zij doet. We noemen dat onvoorwaardelijke liefde, liefde zonder voorwaarden van prestaties of successen. 

2. Verantwoordelijkheid 

Jongeren leren van hun opvoeders ook dat er verwachtingen bestaan, morele richtlijnen en gedragsregels die ze moeten volgen. Geef kinderen gaandeweg meer verantwoordelijkheid. Begin bij kleine dingen: huishoudelijke taken zoals de afwasmachine in- of uitladen, vuilnis buitenzetten, kamer opruimen of de tafel dekken. Als ouder zie je erop toe dat je kind zijn verantwoordelijkheid neemt. Doet hij dat niet? Dan bij jij degene die hem erop wijst, elke keer opnieuw.

Je kind moet de kans krijgen om fouten te maken. Dat vergroot het leereffect. En er komt nog een extra aspect bij: je kind moet ook leren om de gevolgen van die fouten te dragen. Je hoeft als ouder niet alles op te lossen. Leer je kind zelf op te draaien voor de problemen die het veroorzaakt. Dat betekent niet dat je je kind aan zijn lot overlaat, je kunt om de tafel gaan zitten en samen bespreken hoe de problemen opgelost kunnen worden. Reik de oplossingen niet zelf aan, maar laat je kind het initiatief nemen. Wees zelf een voorbeeld, daarvan leert je kind heel veel. 

3. Complimenten

‘Mijn kind, schoon kind.’ We kennen de uitspraak allemaal. Maar je kind overladen met complimenten of ophemelen heeft ook een niet te onderschatten neveneffect: het schaadt zijn zelfvertrouwen op lange termijn. 

Een kind dat voortdurend geprezen wordt, kan zijn eigenwaarde niet zelf in evenwicht houden met zijn vaardigheden. De kans is dan groot dat het zich arrogant gaat gedragen of zal onderpresteren. Belangrijker is het om eerlijk te zijn in feedback en je als ouder te richten op een growth mindset. Het is beter om de geleverde prestaties af te zetten op een bepaalde schaal in plaats van ze te zien als bewijs voor een aangeboren talent. Dat laatste is een bron van faalangst en perfectionisme. Bij een growth mindset beloon je de inspanningen en leg je de focus op het ontwikkelen van talenten door te oefenen. 

Meer lezen? 

Emotionele intelligentie voor jongeren

Emotionele intelligentie voor jongeren is een praktische gids om de veerkracht van je tiener te versterken. 

Er is meer nodig in het leven dan wat we op school leren. Helaas vernauwen we intelligentie te vaak tot het puur cognitieve: goed kunnen onthouden, verbanden kunnen leggen, een scherp wiskundig inzicht... Allemaal belangrijke vaardigheden, maar als je gelukkig én succesvol in het leven wilt staan, heb je meer nodig dan dat. Denk aan goed kunnen omgaan met je emoties, empathisch communiceren of optimistisch en hoopvol ingesteld zijn.
Als je emotioneel intelligent bent, beschik je over heel wat life skills die je helpen om vlot de vele uitdagingen te trotseren die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. In dit inspirerende boek zet Elke Keersmaekers de verschillende bouwstenen van emotionele intelligentie op een rij en koppelt deze aan concrete tips en oefeningen. Zo kun je samen met je tiener aan de slag om zijn of haar veerkracht te versterken.