7337fi.jpg

BAM worden: ga ik dat praktisch wel kunnen bolwerken?

12/04/2021

Je ben een single vrouw met een tikkende biologische klok.  Je voelt het verlangen naar een kind. Het idee om bewust alleenstaande mama te worden wordt steeds sterker. Maar je verlangen krijgt tegenwind van een heleboel twijfels en angsten. Je breekt je hoofd en draait in cirkeltjes, terwijl je klok intussen naarstig verder tikt. Waar zitten precies je angsten? Mogelijk komen er in de eerste plaats allerlei praktische vragen bij je op: ga ik dat wel kunnen bolwerken alléén?

Het is heel logisch dat dit soort angsten over de praktische kant van de zaak opdagen. Het is ook niet niks, alleen voor een kind gaan.  Het zal heel wat plannings- en organisatietalent vergen om alles gerund te krijgen zonder de steun van een partner. Je vraag je ongetwijfeld ook af hoe het zal zijn voor je kind: zal je je toekomstige kind toch niet tekort gaan doen?

Kluwen

Het kan in deze fase rust geven om alle praktische vragen die daarover rondspoken in je hoofd overzichtelijk op te lijsten voor jezelf. Trek het kluwen in je hoofd op die manier uiteen, breng er structuur in.

Ik zet je alvast even op weg. De praktische vragen over het moederschap zitten meestal in onderstaande “categorieën”. Die vragen gelden trouwens natuurlijk voor alle toekomstige mama’s, maar - het moet gezegd - solomama’s in spé zijn hier meestal veel bewuster mee bezig. Niet onlogisch aangezien je de verantwoordelijkheid voor deze levensgrote keuze alleen draagt.

Steun vanuit je netwerk

Hoeveel steun kan je verwachten vanuit je sociale omgeving? Hoe kan je je netwerk nog uitbreiden in de toekomst? Wat kan je uitbesteden? Wat kan je betalend uitbesteden?  Wat zou je allerliefst delegeren omdat het jouw ding niet is? Hoe is het voor jou om hulp te vragen?...

Kinderopvang

Wie gaat je kindje opvangen als jij gaat werken? Wat zijn de verschillende opvangmogelijkheden ? Hoe ga je vakanties overbruggen? Welke mogelijkheden zijn er om zelf minder te gaan werken?...

Combinatie professioneel leven

In hoeverre is je huidige job / zelfstandige zaak combineerbaar met een leven als alleenstaande mama? Hoeveel uren werk je nu en hoe haalbaar blijft dat? Hoeveel uren bedraagt je woon-werkverkeer? In hoeverre biedt de bedrijfscultuur van het bedrijf of organisatie waar je werkt flexibiliteit in die zin? Welke verlofsystemen zijn er die je kan aanwenden? Welke kinderopvang is er eventueel op je werk? Hoe stabiel is je werksituatie?...

Financieel

Hoeveel inkomsten heb je per maand? Hoe stabiel is je financiële situatie? Wat gaat je kind je aan extra kosten opleveren per maand? Op welke extra inkomsten heb je recht met een kind erbij? Hoeveel uur moet je per week werken om rond te komen, rekening houdend met de extra kosten die een kind met zich meebrengt? Waar krijg je het meeste stress van: minder geld of minder tijd? …

Zelfzorg/ timemanagement

Hoeveel tijd per week wil je minimaal voor jezelf reserveren? Hoe ga je dat doen? Wat wil je op die momenten doen? Welke vrijetijdsbesteding wil je écht behouden of creëren voor jezelf om ademruimte te behouden? …

Vul het lijstje vragen zeker aan voor jezelf. Welke vragen heb jij nog allemaal genoteerd?

Vervolgens kan je je vragenlijstje gaan analyseren. Op welke vragen kan je eigenlijk makkelijk een antwoord vinden als je er even verder over nadenkt? En op welke vragen zit daarentegen het meeste lading voor jou? Waar lig je écht wakker van?

Appelen en citroenen

Bedenk altijd dat het niet opgaat om appelen met citroenen te vergelijken.

Je hoort misschien soms doemverhalen over financiële problemen bij alleenstaande mama’s. Uit onderzoek blijkt dat de situatie van een gezin met een solo mama die van meet af aan alleen voor het moederschap ging (de bewust alleenstaande mama) zeker  niet 1 op 1 kan vergeleken worden met  het gezin van een moeder die pas later alleen kwam te staan, na bijvoorbeeld een echtscheiding.

In het tweede geval blijkt er bijvoorbeeld statistisch een groter risico te zijn op financiële problemen en stress dan in het eerste geval. Bewust alleenstaande mama’s en hun kind(eren) zijn ook van in het begin praktisch ingesteld op de situatie, het is altijd zo geweest.

Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat gescheiden mama’s het “minder goed” doen, alle respect voor hen!  Ik wil gewoon aangeven dat het andere verhalen zijn en dus moeilijk vergelijkbaar.

Diepere laagjes

Vaak is het zo dat die praktische, eerder rationele, vragen eigenlijk maar de “toplaag” vormen van je twijfels. Ze spelen natuurlijk een niet te onderschatten rol - dat hoor je mij niet ontkennen - maar er speelt bijna altijd méér. Onder de toplaag zitten veelal allerlei diepere, emotionele laagjes en patronen. Bijna nooit zitten de angsten om alléén mama te worden énkel in de praktische kant van de zaak. Als je iets dieper gaat graven kom je wellicht ook allerlei andere dingen tegen: over het loslaten van een ideaalplaatje, over oude pijnen uit je verleden / familiesysteem / vroegere relaties, over jezelf (kan ik dit wel?, hoe perfect wil ik het?, wil ik wel hulp vragen?, …), over je relatie met je omgeving …

Wat is jouw grootste angst, jouw meest pijnlijke gevoel bij de stap naar het solomoederschap? Wat zit er nog allemaal op jouw diepere laagjes? Waarover gaat het écht?

Vaak zie ik als kinderwenscoach gebeuren dat als we gaan werken rond wat er op die diepere laagjes geblokkeerd zit, die drempel met praktische bezwaren uiteindelijk ook minder onoverkomelijk blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht.

 

Meer info over het keuzeproces over het eventuele solomoederschap- ja of nee, ga je er voluit voor?- vind je hier.

Viki Peeters is kinderwenscoach. Ze helpt single vrouwen met een tikkende biologische klok om voluit achter een keuze te gaan staan over hun kinderwens.