7939fi.jpg

Protestactie van het CLF (Child Liberation Front)

10/02/2022

In Leke hebben vandalen gisteren een glazen deur beklad met yoghurt. Het zou gaan om een protestactie van het CLF, het Child Liberation Front.

Het Child Liberation Front is een recent opgerichte groepering en telt twee leden. Zij keren zich tegen het autoritaire regime van hun ouders en strijden voor meer vrijheden en autonomie voor hun aanhangers.

De gemoederen liepen gisteren hoog op. De jongste activist (amper vijf maanden oud), die weliswaar niet actief betrokken was bij de actie maar wel medeplichtig was omdat zij instond voor het afleiden van moeders aandacht, werd achter de tralies van een ledikantje geplaatst. Terwijl zij haar dutje uitsliep, werd de vandalist in kwestie ondervraagd over de feiten.

Met de Yoghurt-actie vecht het CLF naar eigen zeggen specifiek de bedtijdregel aan. Zij wensen een versoepeling van de avondklok en zien het vandaliseren van de gezinswoning als het ultieme pressiemiddel. Hun ouders lieten weten dat zij weigeren toe te geven aan dergelijke vorm van chantage, maar zullen vanavond in een overlegcomité het voorlezen van een extra verhaaltje-voor-het-slapengaan bespreken. Voorstellen voor andere versoepelingen zullen worden overwogen maar concessies kunnen niet gegarandeerd worden. Verlenging van televisietijd zal alvast onder geen beding toegestaan worden.

Het CLF zegt de beslissingen van het overlegcomité te zullen afwachten maar als daarbij niet in voldoende mate wordt tegemoet gekomen aan hun eisen zullen zij verdere stappen ondernemen.

“Wij pikken deze schending van de kinderrechten niet langer en als blijkt dat het om loze beloftes gaat, zien wij ons genoodzaakt om naar de Raad van Grootouders te trekken” aldus Matthijs Fossé, kopman en stichter van het CLF. De ouders hopen dat het niet zover komt en roepen op om in debat te gaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.