Alexander

Alexander van der Heijden

Studeerde rechten aan de K.U.Leuven en werkte als advocaat en bedrijfsjurist. Alexander werd door de Federale Benoemingscommissie erkend als bemiddelaar in familiezaken met specialisatie in ouderschaps- en echtscheidingsbemiddeling.

Al bij het begin van zijn professionele loopbaan stelde hij vast dat rechtszaken in een (familiaal) conflict zelden tot een echte oplossing leiden. Er is immers altijd sprake van een winnaar en een verliezer, terwijl de kracht van bemiddeling net ligt in het feit dat er geen verliezers mogen zijn. Hij werkt dan ook onafhankelijk van een advocatenkantoor.

Als erkend bemiddelaar en vader van twee kinderen is hij een empathisch toehoorder die door een open en heldere communicatie beide partijen tot een evenwichtige en duurzame oplossing begeleidt. Als jurist is hij bovendien thuis in wetgeving en gerechtelijke procedures. Bijgevolg kan hij naast relationele bijstand ook gericht juridisch advies verlenen.

Meer info op: www.samenbemiddelen.be