Cleo Hendriks

Cleo Hendriks, Advocate en master familiale bemiddeling

Is advocate sinds haar eedaflegging in 2005.
Heeft zich sindsdien onder andere toegelegd op het familierecht in zeer ruime betekenis.

Heeft in 2006 de master na master Familiale bemiddeling behaald aan de K.U. Leuven. Zij heeft enige tijd, onder andere, als scheidingsbemiddelaar opgetreden voor het C.A.W. van Maasmechelen.

Sinds 2015 “Bijzondere Jeugdadvocaat” met certificatie door de Orde van Vlaamse Balies.

Naast een interesse in het familie- en personenrecht en familiaal vermogensrecht, ook werkzaam in het burgerlijk recht, burgerlijke aansprakelijkheid en algemeen verkeersrecht.

Hopelijk snel moeder.