3037fi.jpg

Nele Baudonck

Expert logopedie

Studeerde af als logopediste aan de universiteit Gent en verdedigde in 2011 haar doctoraatsonderzoek naar de spraakproductie bij dove kinderen met een cochleair implantaat.

Vandaag werkt ze als logopedist in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Daar werkt ze met dove en slechthorenden en met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

Ze is mama van 3 dochtertjes: Oona, Nooi en Toke