7881fi.jpg

Opvallend: babyboom in Vlaanderen in 2021

17/01/2022
Mamabaas
Door Mamabaas

Uit een telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) blijkt dat er in 2021 4,2% meer ziekenhuisbevallingen werden geregistreerd dan in 2020. Opvallend, want sinds 2011 was er al elk jaar een dalende trend te zien in die cijfers.

In 2011 werden er nog 69.660 geboortes geregistreerd in Vlaanderen, in 2020 waren dat er maar 61.700 meer. Een daling van 11,4%. In 2021 steeg het aantal voor de eerste keer in tien jaar tijd: er werden volgens de voorlopige telling van het SPE vorig jaar 62.846 ziekenhuisbevallingen geregistreerd.

De stijging tekende zich vooral af in de provincies Oost-Vlaanderen (+6,7%) en Antwerpen (+6,2%). Het was vooral in de tweede helft van 2021 dat er een sterke toename werd gezien in het aantal bevallingen, met uitschieters in de maanden augustus, september, november en december.

Waar de ‘babyboom’ plots vandaan komt kan niet met zekerheid worden gezegd. Maar dat corona daar voor iets tussen zit, staat vast.

Zo denkt Dirk Van den Broecke, diensthoofd gynaecologie en verloskunde van het Gentse Maria Middelaresziekenhuis, dat een aantal vrouwen hun zwangerschap wellicht een jaartje hebben uitgesteld. “Het zou kunnen dat mensen bij het begin van de corona-epidemie schrik hadden om een infectie op te lopen tijdens hun zwangerschap en dat ze daarom iets langer gewacht hebben.”  

Tine Smolders, adjunct-hoofdvroedvrouw van AZ Voorkempen denkt dat ook de lockdowns en het gedwongen thuiswerk ervoor gezorgd hebben dat er heel wat “coronababy’s” werden gemaakt. ‘De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen meer bij elkaar waren omdat ze thuis moesten werken. Dat heeft zonder twijfel geleid tot meer geboortes.’

Jaarrapport 2020

Het SPE publiceerde ook het jaarrapport met de belangrijkste trends in geboortes en bevallingen over 2020. Ook in dat rapport zijn enkele opmerkelijke cijfers terug te vinden. Zo werd er in 2020 een recordaantal keizersneden uitgevoerd: 21,9% van de moeders in Vlaanderen beviel dat jaar met een keizersnede. Het aandeel keizersneden neemt toe met de leeftijd van de moeders en de BMI voor de zwangerschap.

Wat dat BMI betreft: bijna 40% van de vrouwen in Vlaanderen hadden in 2020 een ongezonde BMI van boven de 25 bij het begin van hun zwangerschap. 25,5% van hen had overgewicht, 14,3% obesitas. Een onrustwekkend snelle stijging: in 2011 was het aandeel moeders met overgewicht of obesitas nog maar 32,5%.

Ook het aandeel vrouwen met (zwangerschaps-)diabetes is fel gestegen. Het aandeel moeders met diabetes steeg van 2,9% in 2011 tot 8,1% in 2020. Vooral de laatste jaren deed zich een grote toename voor. Wellicht spelen ook de verbeterde screening en diagnose een rol bij deze stijging

 

Bronnen: Agentschap Zorg & Gezondheid, De Morgen