7204fi.jpg

Lieselot Matton

Kinderpsychologe en oudercoach, gespecialiseerd in het aanleren van ‘soft skills’ aan kinderen

Lieselot studeerde in 2005 af als klinisch psychologe aan de Ugent. Nadien rondde ze de studies ‘Familiale en Seksuologische Wetenschappen’ af. Na haar afstuderen heeft ze meer dan tien jaar met kinderen, jongeren en ouders gewerkt, in haar eigen praktijk en in een groepspraktijk.

Daarnaast startte ze, als mama van drie, in 2019 a lot of mom op: een platform dat online tips, coaching en tools aanbiedt. A lot of mom richt zich op het aanleren van ‘zachte’ vaardigheden aan kinderen. Vaardigheden – zoals dankbaarheid, emotionele competentie, veerkracht en zelfinzicht- die in een wereld die snel verandert, onzekerder en drukker wordt, belangrijker zijn dan ooit. Verder biedt zij algemene opvoedingsondersteuning aan aan ouders en opvoeders.

In 2020 verscheen haar eerste boek ‘Omarm emoties’, een doeboek voor kinderen in de basisschool. Via deze tool leren kinderen emoties te benoemen, toe te laten en krijgen ze zicht op gezonde coping strategieën. Het boek verhoogt de emotionele competentie van kinderen.

Meer informatie vind je op www.alotof.mom. Voor tips en inspiratie kan je bij Lot terecht.